Huud

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 4

Kepada Allah-lah kembalimu, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.