Huud

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 35

Malahan kaum Nuh itu berkata: 'Dia cuma membuat-buat nasihatnya saja'. Katakanlah: 'Jika aku membuat-buat nasihat itu, maka hanya akulah yang memikul dosaku, dan aku berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat'.