Huud

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 33

Nuh menjawab: 'Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri.