Huud

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 25

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, (dia berkata): 'Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu,