Huud

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 22

Pasti mereka itu di akhirat menjadi orang-orang yang paling merugi.