Huud

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 2

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku (Muhammad) adalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira kepadamu daripada-Nya,