Huud

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 106

Adapun orang-orang yang celaka, maka (tempatnya) di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas (dengan merintih).