Huud

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 104

Dan kami tiadalah mengundurkannya, melainkan sampai waktu yang tertentu.