An-Nas

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 3

Tuhannya manusia