Al-Falaq

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 5

dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki