Al-Falaq

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 3

dan dari kejahatan malam apabila telah gelap