Al-Falaq

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 2

dan dari kejahatan apa yang Dia ciptakan