Al-Ikhlas

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 4

Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia