Al-Ikhlas

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 3

Dan tidak beranak dan tidak (pula) diperanakkan