Al-Masad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 4

Dan istrinya, pembawa kayu bakar