Al-Masad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 2

tidak berguna kepadanya hartanya dan apa yang ia usahakan