An-Nasr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 2

Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong