Yunus

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 81

Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata: 'Apa yang kamu lakukan itu, itulah yang sihir, sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidak benarannya'. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan.