Yunus

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 80

Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang, Musa berkata kepada mereka: 'Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan.'