Yunus

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 8

mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan.