Yunus

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 77

Musa berkata: 'Apakah kamu mengatakan terhadap kebenaran waktu ia datang kepadamu, sihirkah ini?' padahal ahli-ahli sihir itu tidaklah mendapat kemenangan'.