Yunus

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 68

Mereka (orang-orang Yahudi dan Nasrani) berkata: 'Allah mempunyai anak'. Maha Suci Allah; Dia-lah Yang Maha Kaya; kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai hujah tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?