Yunus

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 52

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang lalim (musyrik) itu: 'Rasakanlah olehmu siksaan yang kekal; kamu tidak diberi balasan melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan.'