Yunus

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 35

Katakanlah: 'Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran?' Katakanlah: 'Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran'. Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? Mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?