Yunus

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 32

Maka (Zat yang demikian) itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya; maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan (dari kebenaran)?