Yunus

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 25

Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam).