Yunus

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 17

Maka siapakah yang lebih lalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, tiadalah beruntung orang-orang yang berbuat dosa.