Yunus

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 16

Katakanlah: 'Jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu dan Allah tidak (pula) memberitahukannya kepadamu'. Sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya. Maka apakah kamu tidak memikirkannya?