Yunus

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 109

Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya.