Yunus

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 1

Alif Laam Raa. Inilah ayat-ayat Al Qur'an yang mengandung hikmah.