Al-Kaafiruun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 6

bagimu agamamu dan bagiku agamaku