Al-Kaafiruun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 5

dan tidak (pula) kamu menjadi penyembah apa yang aku sembah