Al-Kaafiruun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 4

dan aku tidak menjadi penyembah apa yang kamu sembah