Al-Kaafiruun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 3

dan bukanlah kamu penyembah apa yang aku sembah