Al-Kaafiruun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 2

aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah