Al-Maauun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 7

dan mereka enggan memberikan pertolongan