Al-Maauun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 6

orang-orang yang berbuat ria (ingin dilihat orang