Al-Maauun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 4

maka celakalah orang yang shalat