Quraish

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 3

maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini