Al-Fiil

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 3

Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong