Al-Fiil

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 2

Apakah Dia tidak menjadikan tipu-daya mereka itu dalam keadaan sia-sia