At-Takaathur

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 2

hingga kamu masuk ke dalam kubur