Al-Qaariah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 5

dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan