Al-Adiyaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 5

lalu menyerbu ketengah kumpulan (musuh)