Al-Adiyaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 11

sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu benar-benar Maha Mengatahui keadaan mereka