AlQuran Perkata, AlQuran dan Tafsir, Al Quran dan Terjemah, AlQuran dan Tatabahasa, Belajar bahasa AlQuran Al-Quran Online ini, ajakan untuk mendalami AlQuran sambil mencari ridho dan cinta Allah semata

Setiap Huruf arab ini dapat diklik untuk ditampilkan ayat terkaitnya

Kelompok kata dasar atau akar kata yang ada pada AlQuran
ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي

Ini kata dasar : yang dipakai pada AlQuran


Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya


dan (malaikat) yang turun dengan cepatAn-Naziaat:3
dan (malaikat) yang mendahului dengan kencangAn-Naziaat:4
dan (malaikat) yang mengatur urusanAn-Naziaat:5
pada hari bergoncang (bumi) dengan goncanganAn-Naziaat:6
diikutinya oleh yang mengiringiAn-Naziaat:7
hati (manusia) pada hari itu sangat takutAn-Naziaat:8
pandangannya tertundukAn-Naziaat:9
mereka berkata: XApakah sesungguhnya kami akan dikembalikan dalam keadaan semula?XAn-Naziaat:10
apakah (akan dibangkitkan kembali) apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur?An-Naziaat:11
"mereka berkata: Xjika demikian, itu adalah pengembalian yang merugikanX"An-Naziaat:12
maka sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali teriakan sajaAn-Naziaat:13
maka tiba-tiba mereka (kembali) di permukaan bumiAn-Naziaat:14
apakah telah sampai kepadamu cerita Musa?An-Naziaat:15
tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci TuwaAn-Naziaat:16
"pergilah kamu kepada FirXaun, sesungguhnya dia itu melampui batas"An-Naziaat:17
maka katakanlah (kepadanya): XMaukah kamu untuk membersihkan diri (dari dosa)?XAn-Naziaat:18
"dan aku pimpin kamu kepada (jalan) Tuhanmu, supaya kamu takut (kepada-Nya)"An-Naziaat:19
lalu dia (Musa) memperlihatkan kepadanya muXjizat yang besarAn-Naziaat:20
maka dia (FirXaun) mendustakan dan merdurhakaiAn-Naziaat:21
kemudian dia berpaling dan berusaha (menentang Musa)An-Naziaat:22
maka dia mengumpulkan (pembesar-pembesar) lalu dia berseruAn-Naziaat:23
maka dia berkata: XAkulah tuhanmu yang paling tinggiXAn-Naziaat:24
maka Allah menyiksanya dengan siksaan akhirat dan duniaAn-Naziaat:25
sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar (terdapat) pelajaran bagi orang yang takut (kepada TAn-Naziaat:26
apakah kamu yang sangat (sulit) penciptaannya ataukah langit? Dia telah membinanyaAn-Naziaat:27
"Dia meninggikannya, lalu Dia sempurnakannya"An-Naziaat:28
dan Dia menjadikan gelap malamnya dan Dia jadikan (terang) siangnyaAn-Naziaat:29
dan bumi sesudah itu Dia hamparkannyaAn-Naziaat:30
Dia keluarkan dari padanya airnya dan tumbuh-tumbuhannyaAn-Naziaat:31
dan gunung-gunung Dia pancangkannyaAn-Naziaat:32
sebagai kesenangan bagimu dan untuk binatang ternakmuAn-Naziaat:33
maka apabila malatepetaka besar telah datangAn-Naziaat:34
pada hari itu manusia ingat apa yang telah ia kerjakanAn-Naziaat:35
dan diperlihatkan neraka kepada orang yang melihatnyaAn-Naziaat:36
maka adapun orang yang melampui batasAn-Naziaat:37
dan ia mengutamakan kehidupan duniaAn-Naziaat:38
maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal(nya)An-Naziaat:39
dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan ia menahan diri dari hawanafsu(nya)An-Naziaat:40
maka sesungguhnya sorgalah tempat tinggal(nya)An-Naziaat:41
"mereka akan bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapankah terjadinya?"An-Naziaat:42
mengapa kamu yang akan menyebutkan (waktunya)An-Naziaat:43
kepada Tuhanmulah kesudahannya (ketentuan waktunya)An-Naziaat:44
sesungguhnya kamu hanyalah pemberi peringatan kepada orang yang takut kepadanya (hari kiamat)An-Naziaat:45
"pada hari itu mereka melihatnya (hari kiamat), mereka (merasa) seakan-akan mereka tidak tinggal (duAn-Naziaat:46
dia bermuka masam dan dia berpalingAbasa:1
karena telah datang kepadanya seorang butaAbasa:2
tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa)Abasa:3
"atau ia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberikan manfaat kepadanya"Abasa:4
adapun orang yang merasa dirinya kayaAbasa:5
maka kamu melayani kepadanyaAbasa:6
dan tidak ada (celaan) atasmu kalau ia tidak membersihkan diri (beriman)Abasa:7
dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegeraAbasa:8
sedang ia takut (kepada Tuhannya)Abasa:9
maka kamu mengabaikannyaAbasa:10
"sekali-kali jangan (demikian), sesungguhnya itu adalah suatu peringatan"Abasa:11
maka barang siapa yang menghendaki (tentulah) ia memperhatikannyaAbasa:12
di dalam lembaran-lembaran (kitab-kitab) yang dimuliakanAbasa:13
yang ditinggikan lagi disucikanAbasa:14
ditangan para utusan (malaikat)Abasa:15
yang mulia lagi berbaktiAbasa:16
"binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya"Abasa:17
Dari apakah Dia menciptakannya?Abasa:18
"dari setetes mani Dia menciptakannya, lalu Dia menentukannya"Abasa:19
kemudian Dia memudahkannya jalan baginyaAbasa:20
kemudian Dia mematikannya lalu Dia memasukkannya dalam kuburAbasa:21
"kemudian apabila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali"Abasa:22
"sekali-kali jangan, ia (manusia itu) belum melaksanakan apa yang Dia perintahkan kepadanya"Abasa:23
maka hendaklah manusia itu memperhatikan kepada makanannyaAbasa:24
sesungguhnya Kami telah mencurahkan air (dari langit) dengan curahanAbasa:25
kemudian Kami belah bumi itu dengan sebaik-baiknyaAbasa:26
lalu Kami tumbuhkan padanya biji-bijianAbasa:27
dan Anggur dan sayur-sayuranAbasa:28
dan (pohon) zaitun dan kormaAbasa:29
dan kebun-kebun yang lebatAbasa:30
dan buah-buahan dan rumput-rumputanAbasa:31
untuk kesenangan bagimu dan untuk binantang ternakmuAbasa:32
maka apabila telah datang suara yang memekakkanAbasa:33
pada hari itu seorang lari dari saudaranyaAbasa:34
dan (dari) ibunya dan bapaknyaAbasa:35
dan (dari) istrinya dan anak-anaknyaAbasa:36
bagi setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkanAbasa:37
dan pada itu ada wajah-wajah yang berseri-seriAbasa:38
tertawa dan gembira-riaAbasa:39
dan pada hari itu ada wajah-wajah yang tertutup debu atasnyaAbasa:40
yang tertutup oleh kegelapanAbasa:41
mereka itulah orang-orang kafir lagi durhakaAbasa:42
apabila matahari digulungAt-Takwiir:1
dan apabila bintang-bintang itu berjatuhanAt-Takwiir:2
dan apabila gunung-gunung dihancurkanAt-Takwiir:3
dan apabila unta-unta yang bunting itu di tinggalkanAt-Takwiir:4
dan apabila binatang-binatang liar itu dikumpulkanAt-Takwiir:5
dan apabila lautan itu dijadikan meluapAt-Takwiir:6
dan apabila ruh-ruh itu dipertemukanAt-Takwiir:7
dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanyaAt-Takwiir:8
karena dosa apa ia dibunuhAt-Takwiir:9
dan apabila catatan (amal perbuatan manusia) dibukaAt-Takwiir:10
dan apabila langit itu dilenyapkanAt-Takwiir:11
dan apabila neraka dinyalakanAt-Takwiir:12
dan apabila surga itu didekatkanAt-Takwiir:13
(Tiap-tiap) jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannyaAt-Takwiir:14
Maka sungguh Aku bersumpah dengan binatang-binatangAt-Takwiir:15
yang terbit dan terbenamAt-Takwiir:16
dan malam apabila hampir habisAt-Takwiir:17
dan subuh apabila mulai terangAt-Takwiir:18
sesungguhnya ia (Al QurXan) benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril)At-Takwiir:19
yang mempunyai kekuatan lagi kedudukan tinggi di sisi (Tuhan) yang mempunyai XArsyAt-Takwiir:20
"yang ditaati di sana, lagi dipercaya"At-Takwiir:21
dan temanmu (Muhammad)itu bukanlah orang yang gilaAt-Takwiir:22
dan sesungguhnya dia (Muhammad) telah melihatnya (Jibril) di ufuk yang terangAt-Takwiir:23
dan dia tidaklah kikir atas (menerangkan) yang gaibAt-Takwiir:24
dan ia (Al QurXan) itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutukAt-Takwiir:25
maka kemana kamu pergiAt-Takwiir:26
Tidaklah ia (Al QurXan) kecuali sebagai peringatan bagi alam semesta alamAt-Takwiir:27
(yaitu) bagi siapa diantara kamu yang menghendaki untuk menempuh jalan yang lurusAt-Takwiir:28
dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali jika dikehendaki Allah Tuhan semesta aAt-Takwiir:0
apabila langit terbelahAl-Infitaar:1
dan apabila bintang-bintang jatuh bertaburanAl-Infitaar:2
dan pabila lautan itu dijadikan meluapAl-Infitaar:3
dan apabila kuburan-kuburan itu dibongkarAl-Infitaar:4
(setiap) jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang ditinggalkanAl-Infitaar:5
"wahai manusia, apakah yang telah menipu kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah"Al-Infitaar:6
"yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu, lalu Dia menjadikan (susunan tubuh) kamAl-Infitaar:7
"Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun (tubuh) mu"Al-Infitaar:8
"sekali-kali jangan (demikian), bahkan kamu mendustakan hari pembalasan"Al-Infitaar:9
dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat) penjagaAl-Infitaar:10
yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaanmu)Al-Infitaar:11
mereka mengetahui apa yang kamu kerjakanAl-Infitaar:12
sesungguhnya orang-orang yang baik benar-benar berada dalam kenikmatanAl-Infitaar:13
dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu benar-benar berada dalam nerakaAl-Infitaar:14
mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasanAl-Infitaar:15
dan tidaklah mereka dapat meloloskan diri dari padanyaAl-Infitaar:16
"dan tahukah kamu, apakah hari pembalasan itu?"Al-Infitaar:17
"dan tahukah kamu, apakah hari pembalasan itu?"Al-Infitaar:18
"(yaitu) pada hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk (menolong) orang lain, dan segaAl-Infitaar:19
kecelakaan bagi orang-orang yang curangAl-Mutaffifiin:1
(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhiAl-Mutaffifiin:2
"dan apabila mereka menakar untuk orang lain atau mereka menimbang untuk orang lain, mereka menguranAl-Mutaffifiin:3
"tidakkah mereka itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan"Al-Mutaffifiin:4
pada hari yang besarAl-Mutaffifiin:5
(yaitu) pada hari (ketika) manusia berdiri (menghadap) kepada Tuhan semesta alamAl-Mutaffifiin:6
"sekali-kali jangan begitu, sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka itu benar-benar (tersimpanAl-Mutaffifiin:7
dan tahukan kamu apakah sijjinAl-Mutaffifiin:8
(yaitu) catatan yang tertulisAl-Mutaffifiin:9
kecelakaan pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakanAl-Mutaffifiin:10
(yaitu) orang-orang yang mendustakan hari pembalasanAl-Mutaffifiin:11
dan tidak mendustakan padanya kecuali setiap orang yang melampui batas lagi berbuat dosaAl-Mutaffifiin:12
"apabila dibacakan ayat-ayat Kami, mereka berkata X (itu) adalah dongen orang-orang terdahuluX"Al-Mutaffifiin:13
"sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka usahakan itu menutup hati mereka"Al-Mutaffifiin:14
"sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari (rahmat) Tuhan merekAl-Mutaffifiin:15
"kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka"Al-Mutaffifiin:16
kemudian dikatakan (kepada mereka): Xini adalah azab yang (dahulu) adalah kamu mendustakan padanyaXAl-Mutaffifiin:17
"sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang baik itu benar-benar (tersimpan) dalam illAl-Mutaffifiin:18
"taukah kamu, apakah illiyyin itu?"Al-Mutaffifiin:19
(yaitu) kitab yang tertulisAl-Mutaffifiin:20
yang disaksikan oleh (malaikat) yang didekatkanAl-Mutaffifiin:21
sesungguhnya orang-orang yang baik itu benar-benar dalam kesenanganAl-Mutaffifiin:22
(mereka duduk) di atas dipan sambil memandangAl-Mutaffifiin:23
kamu dapat melihat sinar pada wajah-wajah mereka penuh dengan kenikmatanAl-Mutaffifiin:24
mereka diberi minuman dari minuman yang tepilih yang (tempatnya) di lakAl-Mutaffifiin:25
"laknya adalah dari kasturi, dan untuk itu maka hendaklah orang-orang belomba-lomba"Al-Mutaffifiin:26
dan campurannya adalah dari tasnim (mata air yang terpilih dalam sorga)Al-Mutaffifiin:27
(yaitu) mata air yang minum padanya orang-orang yang didekatkan (kepada Allah)Al-Mutaffifiin:28
sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu adalah mereka (dahulu) menertawakan orang-orang yang berimAl-Mutaffifiin:29
"dan apabila orang-orang yang beriman lewat di hadapan mereka, mereka saling mengedipkan mata"Al-Mutaffifiin:30
"dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan riang gembirAl-Mutaffifiin:31
"dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka berkata: Xsesungguhnya orang-orang beriAl-Mutaffifiin:32
padahal mereka tidak dikirim sebagai penjaga atas orang-orang yang berimanAl-Mutaffifiin:33
maka pada hari ini orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafirAl-Mutaffifiin:34
(mereka duduk) di atas dipan sambil memandangAl-Mutaffifiin:35
apakah orang-orang kafir itu diberi balasan terhadap apa yang mereka kerjakan?Al-Mutaffifiin:36
apabila langit itu terbelahAl-Inshiqaaq:1
"dan ia patuh kepada Tuhannya, dan ia semestinya (patuh)"Al-Inshiqaaq:2
dan apabila bumi itu diratakanAl-Inshiqaaq:3
dan ia melemparkan apa yang ada di dalamnya dan ia menjadi kosongAl-Inshiqaaq:4
"dan ia patuh kepada Tuhannya, dan ia semestinya (patuh)"Al-Inshiqaaq:5
"wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras dengan sungguh-sungguh (menuju) kepada TuhanmuAl-Inshiqaaq:6
maka adapun orang yang diberikan catatannya dari sebelah kanannyaAl-Inshiqaaq:7
maka nanti dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudahAl-Inshiqaaq:8
dan dia akan dikembalikan kepada keluarganya dengan gembiraAl-Inshiqaaq:9
dan adapun orang yang diberikan catatannya dari belakangnyaAl-Inshiqaaq:10
maka nanti dia akan berteriak:Xcelakalah akuXAl-Inshiqaaq:11
dan dia akan masuk dalam api yang menyala (neraka)Al-Inshiqaaq:12
sesungguhnya dia (dahulu) dalam keluarganya adalah bergembiraAl-Inshiqaaq:13
sesungguhnya dia menyangka bahwa dia tidak akan kembali (kepada Tuhannya)Al-Inshiqaaq:14
"(bukan begitu), yang benar sesungguhnya Tuhannya adalah Maha Melihat padanya"Al-Inshiqaaq:15
maka Aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senjaAl-Inshiqaaq:16
dan (dengan) malam dan apa yang diselubunginyaAl-Inshiqaaq:17
dan bulan apabila sempuran terang (purnama)Al-Inshiqaaq:18
sungguh kamu akan melalui setingkat demi setingkat (dalam kehidupan)Al-Inshiqaaq:19
maka mengapa mereka tidak mau berimanAl-Inshiqaaq:20
"dan apabila Al QurXan dibacakan atas mereka, mereka tidak bersujud"Al-Inshiqaaq:21
bahkan orang-orang kafir itu mendustakan(nya)Al-Inshiqaaq:22
dan Allah lebih mengetahui tentang apa yang mereka simpan (dalam hati)Al-Inshiqaaq:23
maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedihAl-Inshiqaaq:24
"kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putus"Al-Inshiqaaq:25
demi langit yang mempunyai gugusan bintang-bintangAl-Buruuj:1
dan hari yang dijanjikanAl-Buruuj:2
dan yang menyaksikan dan yang disaksikanAl-Buruuj:3
telah dibinasakan orang-orang yang membuat paritAl-Buruuj:4
api yang penuh kayu bakarAl-Buruuj:5
ketika mereka duduk diatasnyaAl-Buruuj:6
dan mereka menyaksikan atas apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang berimanAl-Buruuj:7
"dan mereka tidak menyiksa (orang-orang) di antara mereka, kecuali karena mereka beriman kepada AllaAl-Buruuj:8
"yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu"Al-Buruuj:9
"sesungguhnya orang-orang yang menfitnah orang-orang muXmin (beriman) laki-laki dan perempuan, kemudAl-Buruuj:10
"sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka (memperoleh) surga yang mengalAl-Buruuj:11
sesungguhnya azab Tuhanmu itu sangat kerasAl-Buruuj:12
sesungguhnya Dialah yang memulai menciptakan dan mengulangi (menghidupkan kembali)Al-Buruuj:13
dan Dia Maha Pengampun lagi Maha PengasihAl-Buruuj:14
yang mempunyai XArsy lagi Maha TerpujiAl-Buruuj:15
berbuat terhadap apa saja yang Dia kehendakiAl-Buruuj:16
apakah sudah datang kepadamu berita bala tentaraAl-Buruuj:17
FirXaun dan SamudAl-Buruuj:18
bahkan orang-orang yang kafir itu (selalu) dalam kedustaanAl-Buruuj:19
dan Allah dari belakang mereka mengepungAl-Buruuj:20
Bahkan ia (yang didustakan mereka) ialah Al QurXan yang muliaAl-Buruuj:21
(yang tersimpan) dalam batu bertulis yang terpelihara (lauh Mahfuz)Al-Buruuj:22
dan langit dan yang datang di malam hariAt-Taariq:1
dan tahukah kamu apakah yang datang di malam hari itu?At-Taariq:2
(yaitu) bintang yang (cahayanya) menembusAt-Taariq:3
tidak ada setiap jiwa (diri) melainkan ada penjaga atasnyaAt-Taariq:4
maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa ia diciptakanAt-Taariq:5
ia diciptakan dari air yang terpancarAt-Taariq:6
yang keluar dari antara tulang belakang (laki-laki) dan tulang dada (perempuan)At-Taariq:7
sesungguhnya Dia benar-bendar berkuasa atas mengembalikankannyaAt-Taariq:8
pada hari dinampakkan segala rahasiaAt-Taariq:9
maka tidak ada baginya (manusia) kekuatan dan tidak (pula) seorang penolongAt-Taariq:10
dan langit yang mengandung hujanAt-Taariq:11
dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhanAt-Taariq:12
sesungguhnya Al QurXan itu benar-benar firman yang memisahkan (antara yang hak dan yang batil)At-Taariq:13
dan bukanlah ia (Al QurXan) senda gurauAt-Taariq:14
sesungguhnya mereka itu membuat tipu dayaAt-Taariq:15
dan Aku membuat tipu daya (pula)At-Taariq:16
"maka beri tangguhlah orang-orang kafir itu, beri tangguhlah mereka sebentar"At-Taariq:17
sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha TinggiAl-Alaa:1
"yang menciptakan, lalu Dia menyempurnakan"Al-Alaa:2
"Dan yang menentukan, lalu Dia memberi petunjuk"Al-Alaa:3
dan yang mengeluarkan rumput-rumputanAl-Alaa:4
lalu Dia jadikan (rumput-rumput itu) kering kehitam-hitamanAl-Alaa:5
"Kami akan membacakan (Al QurXan) kepadamu, maka kamu tidak akan lupa"Al-Alaa:6
"kecuali apa yang dikehendaki Allah, sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi"Al-Alaa:7
dan Kami mudahkan kamu untuk (memperoleh jalan) yang mudahAl-Alaa:8
"maka berilah peringatan, karena peringatan itu sungguh berguna"Al-Alaa:9
orang yang takut (kepada (Allah) akan menerima peringatan ituAl-Alaa:10
dan orang yang celaka (kafir) akan menjauhiAl-Alaa:11
yang akan masuk ke dalam api yang besar (neraka)Al-Alaa:12
kemudian ia tidak mati di dalamya dan tidak (pula) hidupAl-Alaa:13
sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinyaAl-Alaa:14
"dan dia mengingat nama Tuhannya, lalu dia mendirikan salat"Al-Alaa:15
tetapi kamu memilih kehidupan duniaAl-Alaa:16
sedang akherat lebih baik dan lebih kekalAl-Alaa:17
sesungguhnya ini benar-benar (terdapat) dalam kitab-kitab terdahuluAl-Alaa:18
yaitu) kitab-kitab Ibrahim dan MusaAl-Alaa:19
apakah telah datang kepadamu berita (tentang) peristiwa yang dahsyatAl-Ghaashiyah:1
pada hari itu wajah-wajah tertunduk (terhina)Al-Ghaashiyah:2
bekerja keras lagi kepayahanAl-Ghaashiyah:3
masuk api yang sangat panas (neraka)Al-Ghaashiyah:4
diberi minum dari mata air yang sangat panasAl-Ghaashiyah:5
"tidak ada bagi mereka makanan, kecuali dari pohon yang berduri"Al-Ghaashiyah:6
tidak menggemukkan dan tidak mencukupi/menghilangkan dari laparAl-Ghaashiyah:7
pada hari itu (ada pula) wajah-wajah yang berseriAl-Ghaashiyah:8
merasa senang karena usahanyaAl-Ghaashiyah:9
di dalam sorga yang tinggiAl-Ghaashiyah:10
di dalamnya kamu tidak mendengar (perkataan) yang sia-siaAl-Ghaashiyah:11
di dalamnya ada mata air yang mengalirAl-Ghaashiyah:12
di dalamnya ada tempat-tempat duduk yang tinggiAl-Ghaashiyah:13
dan gelas-gelas yang tersediaAl-Ghaashiyah:14
dan bantal-bantal yang tersusunAl-Ghaashiyah:15
dan permadani yang terhamparAl-Ghaashiyah:16
"maka apakah mereka tidak memperhatikan kepada unta, bagaimana ia diciptakan"Al-Ghaashiyah:17
"dan kepada langit, bagaimana ia ditinggikan"Al-Ghaashiyah:18
dan kepada gunung-gunung bagaimana ia ditegakkanAl-Ghaashiyah:19
"dan kepada bumi, bagaimana ia dihamparkan"Al-Ghaashiyah:20
"maka berilah peringatan, sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan"Al-Ghaashiyah:21
dan bukanlah kamu orang yang berkuasa atas merekaAl-Ghaashiyah:22
tetapi orang yang berpaling dan kafirAl-Ghaashiyah:23
maka Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang besarAl-Ghaashiyah:24
sesungguhnya kepada Kamilah kembali merekaAl-Ghaashiyah:25
kemudian sesungguhnya atas Kamilah perhitungan merekaAl-Ghaashiyah:26
demi fajarAl-Fajr:1
dan malam yang sepuluhAl-Fajr:2
dan yang genap dan yang ganjilAl-Fajr:3
dan malam apabila berlaluAl-Fajr:4
bukankah pada yang demikian itu adalah sumpah bagi orang yang berakalAl-Fajr:5
"tidakkah kamu perhatikan, bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum XAd"Al-Fajr:6
(yaitu penduduk) Iram yang mempunyai bangunan tinggiAl-Fajr:7
yang belum pernah dibangun serupa itu dalam negeri-negeri lainAl-Fajr:8
"dan kaum Samud, yaitu orang-orang yang memotong batu-batu besar di lembah"Al-Fajr:9
dan (kaum) FirXaun yang mempunyai bala tentaraAl-Fajr:10
(yaitu) orang-orang yang melampui batas di negeri-negeri ituAl-Fajr:11
lalu mereka berbuat banyak kerusakan di dalamnyaAl-Fajr:12
maka Tuhanmu menimpakan cemeti azab atas merekaAl-Fajr:13
sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasiAl-Fajr:14
"maka adapun manusia itu apabila Tuhannya menguji, lalu Dia memuliakannya dan memberi nikmat kepadanAl-Fajr:15
"Tetapi apabila Dia mengujinya, lalu Dia sempitkan rizkinya, maka ia akan berkata: XTuhanku telah meAl-Fajr:16
"sekali-kali tidak (demikian), bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim"Al-Fajr:17
dan kamu tidak saling menganjurkan untuk memberi makan orang miskinAl-Fajr:18
dan kamu memakan harta warisan dengan lobaAl-Fajr:19
dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihanAl-Fajr:20
"sekali-kali tidak (demikian), apabila bumi digoncangkan dengan goncangan"Al-Fajr:21
dan datang (perintah) Tuhanmu dan malaikat dengan berbarisAl-Fajr:22
"dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanan, dan pada hari itu manusia akan ingat, dan bagaimanaAl-Fajr:23
dia berkata:XAlangkah baiknya kiranya aku (dahulu) mengerjakan (amal saleh) untuk hidupkuAl-Fajr:24
maka pada hari itu tidak seorangpun yang menyiksa (seperti) siksa-NyaAl-Fajr:25
dan tidak seorangpun yang mengikat (seperti) ikatan-NyaAl-Fajr:26
hai jiwa yang tenangAl-Fajr:27
kemblilah kepada Tuhanmu dengan puas lagi diridloi(Nya)Al-Fajr:28
maka masuklah dalam (golongan) hamba-hamba-KuAl-Fajr:29
dan masuklah ke dalam surga-KuAl-Fajr:30
sungguh Aku bersumpah dengan negeri iniAl-Balad:1
dan kamu bertempat di negeri iniAl-Balad:2
demi bapak dan anaknyaAl-Balad:3
sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payahAl-Balad:4
apakah manusia itu menyangka bahwa tidak seorangpun yang berkuasa atasnyaAl-Balad:5
ia berkata: XAku telah menghabiskan harta yang banyakXAl-Balad:6
apakah ia menyangka bahwa tidak seorangpun melihatnya?Al-Balad:7
bukankah Kami telah jadikan dua buah mata baginyaAl-Balad:8
dan lidah dan dua bibirAl-Balad:9
dan Kami telah tunjukkannya dua jalanAl-Balad:10
tetapi ia tidak menempuh (jalan) yang mendakiAl-Balad:11
dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki ituAl-Balad:12
(yaitu) memerdekakan budakAl-Balad:13
atau memberi makan pada hari kelaparanAl-Balad:14
(kepada) anak yatim yang mempunyai (hubungan) kerabatAl-Balad:15
atau orang miskin yang sangat payahAl-Balad:16
kemudian ia adalah termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan dengan kesabaran dan salingAl-Balad:17
mereka itulah golongan kananAl-Balad:18
"dan orang-orang yang kafir pada ayat-ayat Kami, mereka itu adalah golongan kiri"Al-Balad:19
untuk mereka neraka tertutup rapatAl-Balad:20
demi matahari dan cahayanya di pagi hariAsh-Shams:1
dan bulan apabila mengiringinyaAsh-Shams:2
dan siang apabila menampakkannyaAsh-Shams:3
dan malam apabila menutupinyaAsh-Shams:4
dan langit dan pembinaanyaAsh-Shams:5
dan bumi serta penghamparannyaAsh-Shams:6
dan jiwa serta penyempurnaanyaAsh-Shams:7
maka Dia mengilhamkan kepadanya kedurhakaanya dan ketaqwaannyaAsh-Shams:8
sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikannya (jiwa)nyaAsh-Shams:9
dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotori (jiwa)nyaAsh-Shams:10
(kaum) Samud telah mendustakan dengan melampui batasAsh-Shams:11
ketika bangkit orang yang lebih celaka diantaranyaAsh-Shams:12
lalu rasul Allah berkata kepada mereka: X(biarkanlah) unta betina Allah dan minumannyaXAsh-Shams:13
"maka mereka mendustakannya dan menyembelihnya, maka Tuhan mereka membinasakan mereka dengan (sebab)Ash-Shams:14
dan Allah tidak takut akibatnyaAsh-Shams:15
demi malam apabila menutup (cahaya siang)Al-Lail:1
dan siang apabila terang benderangAl-Lail:2
dan yang menciptakan laki-laki dan perempuanAl-Lail:3
sesungguhnya usahamu itu berbeda-bedaAl-Lail:4
maka adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertaqwaAl-Lail:5
dan ia membenarkan kebaikanAl-Lail:6
maka Kami akan memudahkannya pada (jalan) yang mudahAl-Lail:7
dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukupAl-Lail:8
dan ia mendustakan kebaikanAl-Lail:9
maka Kami akan memudahkannya pada (jalan) yang sukarAl-Lail:10
dan hartanya tidak berguna baginya apabila ia telah binasaAl-Lail:11
dan permulaan/duniaAl-Lail:12
maka (karena itu) Aku peringatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyalaAl-Lail:13
"Oleh karena itu, Aku ancam kamu dengan api yang menyala-nyala"Al-Lail:14
yang tidak akan terpanggang padanya melainkan orang yang paling celakaAl-Lail:15
yang mendustakan dan berpaling kebelakangAl-Lail:16
dan akan dijauhkan-dia daripada orang yang paling berbaktiAl-Lail:17
dan akan dijauhkan-dia dari pada orang yang paling berbaktiAl-Lail:18
padahal tidak ada padanya budi seseorang yang patut dibalasAl-Lail:19
tetapi karena hendak mencari keridhaan Tuhannya yang Maha TinggiAl-Lail:20
dan (Tuhannya) akan ridha (kepadanya)Al-Lail:21
demi matahari naik sepenggalAd-Duha:1
dan malam apabila telah sunyiAd-Duha:2
Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak (pula) benciAd-Duha:3
dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu dari pada duniaAd-Duha:4
"dan sungguh kelak Tuhanmu akan memberikan (karunia-Nya) kepadamu, maka kamu menjadi puas"Ad-Duha:5
"Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu"Ad-Duha:6
"dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberi petunjuk"Ad-Duha:7
"dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberi kecukupan"Ad-Duha:8
adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu bersikap bengisAd-Duha:9
dan adapun terhadap orang yang minta-minta maka janganlah kamu menghardikAd-Duha:10
dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu ceritakanAd-Duha:11
bukankah Kami telah melapangkan dadamuAsh-Sharh:1
dan Kami telah turunkan bebanmu dari padamuAsh-Sharh:2
yang memberatkan punggungmuAsh-Sharh:3
dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)muAsh-Sharh:4
maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahanAsh-Sharh:5
sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahanAsh-Sharh:6
"maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), maka kerja keraslah kamu (urusan yang lain)"Ash-Sharh:7
dan kepada Tuhanmu maka kamu berharapAsh-Sharh:8
demi (buah) tin dan (buah) zaitunAt-Tin:1
dan bukit SinaiAt-Tin:2
dan negri (Mekkah) ini yang amanAt-Tin:3
sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknyaAt-Tin:4
kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendahAt-Tin:5
"kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnAt-Tin:6
maka apakah yang dapat mendustakanmu tentang agama sesudah ituAt-Tin:7
Bukankah Allah itu Hakim yang seadil-adilnyaAt-Tin:8
bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakanAl-Alaq:1
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darahAl-Alaq:2
"bacalah, dan Tuhanmu itu amat mulia"Al-Alaq:3
yang mengajar (manusia) dengan kalamAl-Alaq:4
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinyaAl-Alaq:5
"sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia benar-benar melampui batas"Al-Alaq:6
karena dia melihat (diri)nya serba cukupAl-Alaq:7
sesungguhnya kepada Tuhanmulah tempat kembalimuAl-Alaq:8
apakah pendapatmu tentang orang yang melarangAl-Alaq:9
seorang hamba ketika ia mendirikan shalatAl-Alaq:10
apakah pendapatmu jika dia di atas petunjuk yang benarAl-Alaq:11
atau dia menyuruh bertaqwa (kepada Allah)Al-Alaq:12
apakah pendapatmu jika dia mendustakan dan berpalingAl-Alaq:13
tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu melihatAl-Alaq:14
"sekali-kali tidak, sungguh jika dia tiak berhenti (berbuat demikian) niscaya Kami tarik umbun-umbunAl-Alaq:15
(yaitu) umbun-umbun orang yang berdusta lagi durhakaAl-Alaq:16
Maka hendaklah dia memanggil golongannyaAl-Alaq:17
kelak Kami akan memanggil malaikat ZabaniyahAl-Alaq:18
"sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya, dan bersujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada AAl-Alaq:19
sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaanAl-Qadr:1
dan tahukan kamu apakah malam kemuliaan itu?Al-Qadr:2
malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulanAl-Qadr:3
pada malam itu turunlah para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka (untuk mengatur) segala urAl-Qadr:4
sejahtera malam itu hingga terbit fajarAl-Qadr:5
orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agamanya) sehinggaAl-Baiyinah:1
(yaitu) seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suciAl-Baiyinah:2
didalammya ada kitab-kitab yang lurusAl-Baiyinah:3
"dan orang-orang yang diberi Al Kitab tidak berpecah-belah, kecuali sesudah datang kepada mereka bukAl-Baiyinah:4
padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaaatan kepadaAl-Baiyinah:5
sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang mysrik (akan masuk) ke dalam neraka JAl-Baiyinah:6
"sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk"Al-Baiyinah:7
"Balasan mereka disisi Tuhan mereka ialah surga XAdn yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, merekaAl-Baiyinah:8
apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat)Az-Zalzalah:1
dan bumi telah mengeluarkan beban berat (yang dikandung)nyaAz-Zalzalah:2
dan manusia berkata:XMengapa ia (bumi jadi begini)XAz-Zalzalah:3
pada hari itu ia (bumi) menceritakan beritanyaAz-Zalzalah:4
karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepadanyaAz-Zalzalah:5
pada hari itu manusia keluar (dari kubur) dalam keadaan yang bermacam-macam untuk diperlihatkan padaAz-Zalzalah:6
"maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarahpun, (niscaya) dia akan melihatnya"Az-Zalzalah:7
"dan barang siapa yang mngerjakan kejahatan seberat zarrahpun, (niscaya) dia akan melihatnya."Az-Zalzalah:8
demi yang berlari kencang dengan terengah-engahAl-Adiyaat:1
lalu yang memercikkan apiAl-Adiyaat:2
lalu yang menyerang di waktu pagiAl-Adiyaat:3
lalu menerbangkan debu karenanyaAl-Adiyaat:4
lalu menyerbu ketengah kumpulan (musuh)Al-Adiyaat:5
sesungguhnya manusia itu sangat ingkar tidak berterima kasih kepada TuhannyaAl-Adiyaat:6
dan sesungguhnya dia atas yang demikian itu benar-benar menyaksikanAl-Adiyaat:7
dan sesungguhnya dia benar-benar sangat cinta kepada hartaAl-Adiyaat:8
maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada dalam kubur?Al-Adiyaat:9
dan dilahirkan apa yang ada dalam dadaAl-Adiyaat:10
sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu benar-benar Maha Mengatahui keadaan merekaAl-Adiyaat:11
hari kiamatAl-Qaariah:1
apakah hari kiamat?Al-Qaariah:2
tahukah kamu apakah hari kiamat itu?Al-Qaariah:3
(yaitu) pada hari manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaranAl-Qaariah:4
dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkanAl-Qaariah:5
maka adapun orang yang berat timbangan (kebaikan)nyaAl-Qaariah:6
maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskanAl-Qaariah:7
dan adapun orang yang ringan timbangan (kebaikan) nyaAl-Qaariah:8
maka tempat kembalinya adalah neraka HawiyahAl-Qaariah:9
dan tahukah kamu apakah dia ituAl-Qaariah:10
(yaitu) api yang sangat panasAl-Qaariah:11
bermegah-megah itu telah melalaikan kamuAt-Takaathur:1
hingga kamu masuk ke dalam kuburAt-Takaathur:2
"sekali-kali tidak (begitu), kelak kamu akan mengetahui"At-Takaathur:3
"kemudian sekali-kali tidak (begitu), kelak kamu akan mengetahui"At-Takaathur:4
"sekali-kali tidak (begitu), jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin"At-Takaathur:5
sungguh kamu akan melihat neraka JahimAt-Takaathur:6
kemudian sungguh kamu akan melihatnya dengan Xainal yakinAt-Takaathur:7
kemudian sungguh kamu akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu bermegah-megah di dunAt-Takaathur:8
demi waktuAl-Asr:1
sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugianAl-Asr:2
"kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholeh, dan mereka saling nasehat-menasehati dengan keAl-Asr:3
kecekaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencelaAl-Humazah:1
yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnyaAl-Humazah:2
dia mengira bahwasanya hartanya itu dapat mengekalkannyaAl-Humazah:3
"sekali-kali tidak, sungguh dia akan dilemparkan ke dalam Hutamah"Al-Humazah:4
dan tahukah kamu apakah Hutamah itu?Al-Humazah:5
(yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakanAl-Humazah:6
yang naik sampai ke hatiAl-Humazah:7
sesungguhnya api itu ditutup rapat atas merekaAl-Humazah:8
pada tiang panjangAl-Humazah:9
"Apakah kamu tidak memperhatikan, bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah"Al-Fiil:1
Apakah Dia tidak menjadikan tipu-daya mereka itu dalam keadaan sia-siaAl-Fiil:2
Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondongAl-Fiil:3
yang melempari mereka dengan batu-batu dari tanah yang terbakarAl-Fiil:4
Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun yang dimakan (ulat)Al-Fiil:5
karena kebiasaan orang-orang QuraisQuraish:1
kebiasaan bepergian dimusim dingin dan musim panasQuraish:2
maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah iniQuraish:3
yang telah memberi makanan mereka dari pada kelaparan dan mengamankan mereka dari pada ketakutanQuraish:4
tahukah kamu (orang) yang mendustakan agamaAl-Maauun:1
maka itulah (orang) yang menghardik (tidak menghiraukan) anak yatimAl-Maauun:2
dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskinAl-Maauun:3
maka celakalah orang yang shalatAl-Maauun:4
maka celakalah orang yang sholatAl-Maauun:5
orang-orang yang berbuat ria (ingin dilihat orangAl-Maauun:6
dan mereka enggan memberikan pertolonganAl-Maauun:7
Sesungguhnya Aku telah memberikan nikmat yang banyakAl-Kauthar:1
maka dirikanlah sholat dan berkorbanlahAl-Kauthar:2
sesungguhnya orang yang membencimu dia adalah terputus (dari rahmat Allah)Al-Kauthar:3
katakanlah: Xwahai orang-orang kafirXAl-Kaafiruun:1
aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembahAl-Kaafiruun:2
dan bukanlah kamu penyembah apa yang aku sembahAl-Kaafiruun:3
dan aku tidak menjadi penyembah apa yang kamu sembahAl-Kaafiruun:4
dan tidak (pula) kamu menjadi penyembah apa yang aku sembahAl-Kaafiruun:5
bagimu agamamu dan bagiku agamakuAl-Kaafiruun:6
apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenanganAn-Nasr:1
Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondongAn-Nasr:2
"maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan mohonlah ampun kepada-Nya, sesungguhnya Dia adalah MahAn-Nasr:3
Binasalah kedua tangan Abu Lahab dengan sebenar-benar binasaAl-Masad:1
tidak berguna kepadanya hartanya dan apa yang ia usahakanAl-Masad:2
kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergejolakAl-Masad:3
"Dan istrinya, pembawa kayu bakar"Al-Masad:4
pada lehernya ada tali dari sabutAl-Masad:5
Katakanlah XDialah AllahAl-Ikhlas:1
Allah adalah tempat ber-Al-Ikhlas:2
Dan tidak beranak dan tidak (pula)Al-Ikhlas:3
Dan tidak ada seorangpunAl-Ikhlas:4
katakanlah aku berlindung kepada Tuhan Pemelihara waktu subuhAl-Falaq:1
dan dari kejahatan apa yang Dia ciptakanAl-Falaq:2
dan dari kejahatan malam apabila telah gelapAl-Falaq:3
dan dari kejahatan orang yang meniup-niup pada simpulan (tukang sihir)Al-Falaq:4
dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengkiAl-Falaq:5
katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusiaAn-Nas:1
Rajanya manusiaAn-Nas:2
Tuhannya manusiaAn-Nas:3
dari kejahatan bisikan (syaitan) yang bersembunyiAn-Nas:4
yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusiaAn-Nas:5
dari jin dan manusiaAn-Nas:6
Kami ceritakan kisah mereka kepadamu (Muhammad) dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah peAl-Kahfi:13
dan Kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri lalu mereka berkata: XTuhan kami adalaAl-Kahfi:14
Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai tuhan-tuhan (untuk di sembah). Mengapa mereka tidaAl-Kahfi:15
"Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat bAl-Kahfi:16
"Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila maAl-Kahfi:17
Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidurAl-Kahfi:18
Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. BerkataAl-Kahfi:19
"Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu,Al-Kahfi:20
"Dan demikian (pula) Kami mempertemukan (manusia) dengan mereka, agar manusia itu mengetahui, bahwaAl-Kahfi:21
Nanti (ada orang yang akan) mengatakan (jumlah mereka) adalah tiga orang yang keempat adalah anjingnAl-Kahfi:22
Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu: XSesungguhnya aku akan mengerjakan itu besoAl-Kahfi:23
kecuali (dengan menyebut): XInsya-AllahX. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlahAl-Kahfi:24
Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun (lagi).Al-Kahfi:25
Katakanlah: XAllah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal (di gua)Al-Kahfi:26
"Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhan-mu (Al QurXan). Tidak ada (seorang pAl-Kahfi:27
Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari deAl-Kahfi:28
Dan katakanlah: XKebenaran itu datangnya dari TuhanmuAl-Kahfi:29
"Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahalaAl-Kahfi:30
"Mereka itulah (orang-orang yang) bagi mereka surga Adn, mengalir sungai-sungai di bawahnya"Al-Kahfi:31
"Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki, Kami jadikan bagi seorang di aAl-Kahfi:32
"Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun dan KamiAl-Kahfi:33
"dan dia mempunyai kekayaan besar, maka ia berkata kepada kawannya (yang mukmin) ketika ia bercakap-Al-Kahfi:34
Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiriAl-Kahfi:35
"dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku di kembalikan kepada TuhaAl-Kahfi:36
Kawannya (yang mukmin) berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya: XApakah kamu kafir kepAl-Kahfi:37
"Tetapi aku (percaya bahwa): Dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun denganAl-Kahfi:38
"Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu XMAA SYAA ALLAH, LAA QUWWATA ILLAAAl-Kahfi:39
"maka mudah-mudahan Tuhanku, akan memberi kepadaku (kebun) yang lebih baik daripada kebunmu (ini)"Al-Kahfi:40
"atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagiX."Al-Kahfi:41
"Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu ia membulak-balikkan kedua tangannya (tanda menyesal) terhaAl-Kahfi:42
Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain AllahAl-Kahfi:43
Di sana pertolongan itu hanya dari Allah Yang Hak. Dia adalah sebaik-baik Pemberi pahala dan sebaik-Al-Kahfi:44
"Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia), kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang KamiAl-Kahfi:45
Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalAl-Kahfi:46
Dan (ingatlah) akan hari (yang ketika itu) Kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumiAl-Kahfi:47
"Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada Kami, seAl-Kahfi:48
"Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yaAl-Kahfi:49
"Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: XSujudlah kamu kepada AdamX, maka sujudlAl-Kahfi:50
Aku tidak menghadirkan mereka (iblis dan anak cucunya) untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumiAl-Kahfi:51
Dan (ingatlah) akan hari (yang ketika itu) Dia berfirman: XPanggillah olehmu sekalian sekutu-sekutu-Al-Kahfi:52
"Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini, bahwa mereka akan jatuh ke dalamAl-Kahfi:53
Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al QurXan ini bermacam-macam perumpaAl-Kahfi:54
"Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman, ketika petunjuk telah datang kepadAl-Kahfi:55
Dan tidaklah Kami mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberiAl-Kahfi:56
Dan siapakah yang lebih lalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat dari TuhannyaAl-Kahfi:57
"Dan Tuhanmulah Yang Maha Pengampun, lagi mempunyai rahmat. Jika Dia mengazab mereka karena perbuataAl-Kahfi:58
"Dan (penduduk) negeri itu telah Kami binasakan ketika mereka berbuat lalim, dan telah Kami tetapkanAl-Kahfi:59
Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada muridnya: XAku tidak akan berhenti (berjalan) sebelum sampAl-Kahfi:60
"Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan ituAl-Kahfi:61
"Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya: XBawalah ke mari makananAl-Kahfi:62
"Muridnya menjawab: XTahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguAl-Kahfi:63
"Musa berkata: XItulah (tempat) yang kita cariX. Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semulAl-Kahfi:64
"Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, yang telah Kami berikan kepadaAl-Kahfi:65
Musa berkata kepada Khidhr: XBolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benAl-Kahfi:66
Dia menjawab: XSesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku.Al-Kahfi:67
"Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentaAl-Kahfi:68
"Musa berkata: XInsya Allah kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan mAl-Kahfi:69
"Dia berkata: XJika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apa puAl-Kahfi:70
"Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya menaiki perahu lalu Khidhr melobanginya. Musa bAl-Kahfi:71
Dia (Khidhr) berkata: XBukankah aku telah berkata: XSesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bAl-Kahfi:72
Musa berkata: XJanganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku dengaAl-Kahfi:73
Maka berjalanlah keduanyaAl-Kahfi:74
"Khidhr berkata: XBukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabarAl-Kahfi:75
"Musa berkata: XJika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah (kali) ini, maka janganlah kamu mAl-Kahfi:76
Maka keduanya berjalanAl-Kahfi:77
Khidhr berkata: XInilah perpisahan antara aku dengan kamuAl-Kahfi:78
"Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan meruAl-Kahfi:79
"Dan adapun anak itu maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa diaAl-Kahfi:80
"Dan kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik keAl-Kahfi:81
"Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harAl-Kahfi:82
Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Zulkarnain. Katakanlah: XAku akan bacakan kepadamuAl-Kahfi:83
"Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah memberikan kepadAl-Kahfi:84
maka dia pun menempuh suatu jalan.Al-Kahfi:85
"Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalamAl-Kahfi:86
"Berkata Zulkarnain: XAdapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya, kemudian dia dikemAl-Kahfi:87
"Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasanAl-Kahfi:88
Kemudian dia menempuh jalan (yang lain).Al-Kahfi:89
Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari (sebelah Timur) dia mendapati matahari ituAl-Kahfi:90
demikianlah. Dan sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala apa yang ada padanya.Al-Kahfi:91
Kemudian dia menempuh suatu jalan (yang lain lagi).Al-Kahfi:92
"Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit ituAl-Kahfi:93
"Mereka berkata: XHai Zulkarnain, sesungguhnya YaXjuj dan Makjuj itu orang-orang yang membuat kerusaAl-Kahfi:94
"Zulkarnain berkata: XApa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik,Al-Kahfi:95
berilah aku potongan-potongan besiX Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) guAl-Kahfi:96
Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa (pula) melobanginya.Al-Kahfi:97
"Zulkarnain berkata: XIni (dinding) adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji TuhaAl-Kahfi:98
"Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain, kemudian ditiup lagi sAl-Kahfi:99
dan Kami nampakkan Jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas.Al-Kahfi:100
"yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaran-Ku,Al-Kahfi:101
Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka (dapat) mengambil hamba-hamba-Ku menjadi penoloAl-Kahfi:102
Katakanlah: XApakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannAl-Kahfi:103
"Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyaAl-Kahfi:104
Mereka itu orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan (kafir terhadap) perjumpaan deAl-Kahfi:105
"Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka meAl-Kahfi:106
"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tAl-Kahfi:107
"mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya."Al-Kahfi:108
"Katakanlah: XKalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguhAl-Kahfi:109
"Katakanlah: XSesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: XBaAl-Kahfi:110
Kaaf Haa Yaa XAin Shaad.Maryam:1
"(Yang dibacakan ini adalah) penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hamba-Nya, Zakaria,"Maryam:2
yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.Maryam:3
"Ia berkata: XYa Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aMaryam:4
"Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mMaryam:5
yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga YaXqubMaryam:6
"Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namaMaryam:7
"Zakaria berkata: XYa Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mMaryam:8
Tuhan berfirman: XDemikianlahX. Tuhan berfirman: XHal itu adalah mudah bagi-KuMaryam:9
"Zakaria berkata: XYa Tuhanku, berilah aku suatu tandaX. Tuhan berfirman: XTanda bagimu ialah bahwaMaryam:10
"Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka"Maryam:11
"Hai Yahya, ambillah Al Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh. Dan Kami berikan kepadanya hikmahMaryam:12
dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dari dosa). Dan ia adalah seorangMaryam:13
"dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka."Maryam:14
"Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibMaryam:15
"Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al QurXan, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganyMaryam:16
maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari merekaMaryam:17
"Maryam berkata: XSesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, jika kamuMaryam:18
"Ia (Jibril) berkata: XSesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorangMaryam:19
"Maryam berkata: XBagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manuMaryam:20
Jibril berkata: XDemikianlah. Tuhanmu berfirman: XHal itu adalah mudah bagi-KuMaryam:21
"Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh."Maryam:22
"Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, ia berkata: XMaryam:23
"Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: XJanganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya TuhanmuMaryam:24
"Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yanMaryam:25
"Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: XMaryam:26
"Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata: XHai Maryam, seMaryam:27
"Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bMaryam:28
maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata: XBagaimana kami akan berbicara dengan anak keciMaryam:29
"Berkata Isa: XSesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aMaryam:30
"dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaMaryam:31
"dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka."Maryam:32
"Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal daMaryam:33
"Itulah Isa putra Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentaMaryam:34
"Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka DiMaryam:35
"Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jaMaryam:36
Maka berselisihlah golongan-golongan (yang ada) di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-oranMaryam:37
Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka dataMaryam:38
"Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, (yaitu) ketika segala perkara telah diputus.Maryam:39
"Sesungguhnya Kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada Kami laMaryam:40
Ceritakanlah (hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al Kitab (Al QurXan) ini. Sesungguhnya ia adalahMaryam:41
"Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya: XWahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidMaryam:42
"Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepMaryam:43
"Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan Yang MahMaryam:44
"Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan Yang Maha Pemurah,Maryam:45
"Berkata bapaknya: XBencikah kamu kepada tuhan-tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, makaMaryam:46
"Berkata Ibrahim: XSemoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan meminta ampun bagimu kepada TuhMaryam:47
"Dan aku akan menjauhkan diri dari padamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah, dan aku akan berMaryam:48
"Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah,Maryam:49
Dan Kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat Kami dan Kami jadikan mereka buah tutur yangMaryam:50
"Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka), kisah Musa di dalam Al Kitab (Al QurXan) ini. SesungMaryam:51
Dan Kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Thur dan Kami telah mendekatkannya kepada KamiMaryam:52
"Dan Kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat Kami, yaitu saudaranya, Harun menjadi seorMaryam:53
Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al QurXan. SesunMaryam:54
"Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridaMaryam:55
"Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka, kisah) Idris (yang tersebut) di dalam Al QurXan. SesuMaryam:56
Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.Maryam:57
"Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan AMaryam:58
"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkanMaryam:59
"kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidakMaryam:60
"yaitu surga Adn yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah kepada hamba-hamba-Nya, sekalipuMaryam:61
"Mereka tidak mendengar perkataan yang tak berguna di dalam surga, kecuali ucapan salam. Bagi merekaMaryam:62
Itulah surga yang akan Kami wariskan kepada hamba-hamba Kami yang selalu bertakwa.Maryam:63
"Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaan-Nya-lah apa-apa yang aMaryam:64
"Tuhan (yang menguasai) langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah DiaMaryam:65
"Dan berkata manusia: XBetulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkanMaryam:66
"Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakannya dahulu, sedang iaMaryam:67
"Demi Tuhanmu, sesungguhnya akan Kami bangkitkan mereka bersama setan, kemudian akan Kami datangkanMaryam:68
Kemudian pasti akan Kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka keMaryam:69
Dan kemudian Kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.Maryam:70
"Dan tidak ada seorang pun dari padamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalahMaryam:71
Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang lalim diMaryam:72
"Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang terang (maksudnya), niscaya orang-orang yanMaryam:73
"Berapa banyak umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alatMaryam:74
"Katakanlah: XBarang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pemurah mempMaryam:75
Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal saleh yanMaryam:76
Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami dan ia mengatakan: XPasti akuMaryam:77
"Adakah ia melihat yang gaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah?,"Maryam:78
"sekali-kali tidak, Kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar Kami akan memperpanjang aMaryam:79
"dan Kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada Kami dengan seorang diri.Maryam:80
"Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelinMaryam:81
Sekali-kali tidak. Kelak mereka (sembahan-sembahan) itu akan mengingkari penyembahan (pengikut-pengiMaryam:82
"Tidakkah kamu lihat, bahwasanya Kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir untukMaryam:83
"maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya Kami hanya mMaryam:84
(Ingatlah) hari (ketika) Kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Pemurah sebMaryam:85
dan Kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga.Maryam:86
Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan YaMaryam:87
Dan mereka berkata: XTuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anakX.Maryam:88
"Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar,"Maryam:89
"hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh,"Maryam:90
karena mereka mendakwa Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak.Maryam:91
Dan tidak layak bagi Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak.Maryam:92
"Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah selMaryam:93
Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti.Maryam:94
Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri.Maryam:95
"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamMaryam:96
"Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan Al QurXan itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabarMaryam:97
Dan berapa banyak telah Kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun darMaryam:98
Tâ­Hâ.Thaahaa:1
Kami tidak menurunkan Al QurXan ini kepadamu agar kamu menjadi susahThaahaa:2
"tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah),"Thaahaa:3
yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.Thaahaa:4
"(Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah, Yang bersemayam di atas XArsy."Thaahaa:5
"Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan sThaahaa:6
"Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembThaahaa:7
"Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Dia mempunyai al asmaulhusna (nThaahaa:8
Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?Thaahaa:9
"Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya: XTinggallah kamu (di sini), sesungguhThaahaa:10
Maka ketika ia datang ke tempat api itu ia dipanggil: XHai Musa.Thaahaa:11
"Sesungguhnya Aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu"Thaahaa:12
"Dan Aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan (kepadamu)."Thaahaa:13
"Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan diThaahaa:14
Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang Aku merahasiakan (waktunya) agar supaya tiap-tiap diri ituThaahaa:15
Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya danThaahaa:16
"Apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa?"Thaahaa:17
"Berkata Musa: XIni adalah tongkatku, aku bertelekan padanya, dan aku pukul (daun) dengannya untuk kThaahaa:18
"Allah berfirman: XLemparkanlah ia, hai Musa!X"Thaahaa:19
"Lalu dilemparkannyalah tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepatThaahaa:20
"Allah berfirman: XPeganglah ia dan jangan takut, Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semulThaahaa:21
"dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu niscaya ia ke luar menjadi putih cemerlang tanpa cacad, sebagaThaahaa:22
"untuk Kami perlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Kami yang sangat besar,"Thaahaa:23
Pergilah kepada FiraunThaahaa:24
"Berkata Musa: XYa Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku,"Thaahaa:25
"dan mudahkanlah untukku urusanku,"Thaahaa:26
"dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku,"Thaahaa:27
"supaya mereka mengerti perkataanku,"Thaahaa:28
"dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku,"Thaahaa:29
"(yaitu) Harun, saudaraku,"Thaahaa:30
"teguhkanlah dengan dia kekuatanku,"Thaahaa:31
"dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku,"Thaahaa:32
"supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau,"Thaahaa:33
dan banyak mengingat Engkau.Thaahaa:34
Sesungguhnya Engkau adalah Maha Melihat (keadaan) kamiX.Thaahaa:35
"Allah berfirman: XSesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu, hai Musa.X"Thaahaa:36
Dan sesungguhnya Kami telah memberi nikmat kepadamu pada kali yang lain.Thaahaa:37
"yaitu ketika Kami mengilhamkan kepada ibumu suatu yang diilhamkan,"Thaahaa:38
"Yaitu: XLetakkanlah ia (Musa) di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai (Nil), maka pasti sThaahaa:39
"(yaitu) ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada (keluarga Firaun): XBolehkThaahaa:40
dan Aku telah memilihmu untuk diri-Ku.Thaahaa:41
"Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayat-Ku, dan janganlah kamu berdua lalai dalamThaahaa:42
"Pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas"Thaahaa:43
"maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingatThaahaa:44
"Berkatalah mereka berdua: XYa Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir bahwa ia segera menyiksa kamiThaahaa:45
"Allah berfirman: XJanganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya Aku beserta kamu berdua, Aku mendengThaahaa:46
Maka datanglah kamu berdua kepadanya (Firaun) dan katakanlah: XSesungguhnya kami berdua adalah utusaThaahaa:47
Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu (ditimpakan) atas orang-orang yang mendustThaahaa:48
"Berkata Firaun: XMaka siapakah Tuhanmu berdua, hai Musa?"Thaahaa:49
Musa berkata: XTuhan kami ialah (Tuhan) yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiThaahaa:50
Berkata Firaun: XMaka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu?XThaahaa:51
"Musa menjawab: XPengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku, di dalam sebuah kitab, Tuhan kami tidaThaahaa:52
Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalaThaahaa:53
"Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tandaThaahaa:54
Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu dan daripadThaahaa:55
"Dan sesungguhnya Kami telah perlihatkan kepadanya (Firaun) tanda-tanda kekuasaan Kami semuanya, makThaahaa:56
Berkata Firaun: XAdakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami (ini) dengan siThaahaa:57
"Dan kami pun pasti akan mendatangkan (pula) kepadamu sihir semacam itu, maka buatlah suatu waktu unThaahaa:58
Berkata Musa: XWaktu untuk pertemuan (kami dengan) kamu itu ialah di hari raya dan hendaklah dikumpuThaahaa:59
"Maka Firaun meninggalkan (tempat itu), lalu mengatur tipu dayanya, kemudian dia datang."Thaahaa:60
"Berkata Musa kepada mereka: XCelakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kedustaan terhadap AllahThaahaa:61
"Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka di antara mereka, dan mereka merahasiakan percThaahaa:62
Mereka berkata: XSesungguhnya dua orang ini adalah benar-benar ahli sihir yang hendak mengusir kamuThaahaa:63
"Maka himpunkanlah segala daya (sihir) kamu sekalian, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sesungThaahaa:64
"(Setelah mereka berkumpul) mereka berkata: XHai Musa (pilihlah), apakah kamu yang melemparkan (dahuThaahaa:65
Berkata Musa: XSilakan kamu sekalian melemparkanX. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereThaahaa:66
Maka Musa merasa takut dalam hatinya.Thaahaa:67
"Kami berkata: XJanganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang)."Thaahaa:68
"Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. SThaahaa:69
"Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud, seraya berkata: XKami telah percaya kepadaThaahaa:70
Berkata Firaun: XApakah kamu telah beriman kepadanya (Musa) sebelum aku memberi izin kepadamu sekaliThaahaa:71
Mereka berkata: XKami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata (mukjThaahaa:72
"Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami danThaahaa:73
"Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya nThaahaa:74
"Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal sThaahaa:75
"(yaitu) surga XAdn yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Dan itu adalThaahaa:76
Dan sesungguhnya telah Kami wahyukan kepada Musa: XPergilah kamu dengan hamba-hamba-Ku (Bani Israel)Thaahaa:77
"Maka Firaun dengan bala tentaranya mengejar mereka, lalu mereka ditutup oleh laut yang menenggelamkThaahaa:78
Dan Firaun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.Thaahaa:79
"Hai Bani Israel, sesungguhnya Kami telah menyelamatkan kamu sekalian dari musuhmu, dan Kami telah mThaahaa:80
"Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batasThaahaa:81
"Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, kemudian tetaThaahaa:82
"Mengapa kamu datang lebih cepat daripada kaummu, hai Musa?"Thaahaa:83
"Berkata Musa: XItulah mereka sedang menyusuli aku dan aku bersegera kepada-Mu. Ya Tuhanku, agar supThaahaa:84
"Allah berfirman: XMaka sesungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan, dan mereka tThaahaa:85
"Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Berkata Musa: XHai kaumku, bukThaahaa:86
"Mereka berkata: XKami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapiThaahaa:87
"kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka (dari lobang itu) anak lembu yang bertubuh dan bersuara,Thaahaa:88
Maka apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak lembu itu tidak dapat memberi jawaban kepadThaahaa:89
"Dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya: XHai kaumku, sesungguhnya kamu hanyaThaahaa:90
"Mereka menjawab: XKami akan tetap menyembah patung anak lembu ini, hingga Musa kembali kepada kami.Thaahaa:91
"Berkata Musa: XHai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat,"Thaahaa:92
(sehingga kamu tidak mengikuti aku? Maka apakah kamu telah (sengaja) mendurhakai perintahku?XThaahaa:93
Harun menjawab: XHai putra ibuku janganlah kamu pegang janggutku dan jangan (pula) kepalakuThaahaa:94
Berkata Musa: XApakah yang mendorongmu (berbuat demikian) hai Samiri?XThaahaa:95
"Samiri menjawab: XAku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya, maka aku ambil segenggamThaahaa:96
"Berkata Musa: XPergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini (hanya dapatThaahaa:97
"Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah, yang tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. PengeThaahaa:98
"Demikianlah Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sesungguhnyaThaahaa:99
Barang siapa berpaling daripada Al QurXan maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hariThaahaa:100
mereka kekal di dalam keadaan itu. Dan amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka di hari kiamThaahaa:101
(yaitu) di hari (yang di waktu itu) ditiup sangkakala dan Kami akan mengumpulkan pada hari itu orangThaahaa:102
mereka berbisik-bisik di antara mereka: XKamu tidak berdiam (di dunia) melainkan hanyalah sepuluh (hThaahaa:103
"Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan, ketika berkata orang yang paling lurus jalannya di aThaahaa:104
"Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah: XTuhanku akan menghancurkannyaThaahaa:105
"maka Dia akan menjadikan (bekas) gunung-gunung itu datar sama sekali,"Thaahaa:106
tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi.Thaahaa:107
pada hari itu manusia mengikuti (menuju kepada suara) penyeru dengan tidak berbelok-belokThaahaa:108
"Pada hari itu tidak berguna syafaat, kecuali (syafaat) orang yang Allah Maha Pemurah telah memberiThaahaa:109
"Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereThaahaa:110
Dan tunduklah semua muka (dengan berendah diri) kepada Tuhan Yang Hidup Kekal lagi senantiasa mengurThaahaa:111
"Dan barang siapa mengerjakan amal-amal yang saleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawaThaahaa:112
"Dan demikianlah Kami menurunkan Al QurXan dalam bahasa Arab, dan Kami telah menerangkan dengan beruThaahaa:113
"Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al QurXaThaahaa:114
"Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa (akan perintah itu), dan tThaahaa:115
"Dan (ingatlah) ketika Kami berkata kepada malaikat: XSujudlah kamu kepada AdamX, maka mereka sujudThaahaa:116
"Maka kami berkata: XHai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sThaahaa:117
Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang.Thaahaa:118
dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamThaahaa:119
"Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata: XHai Adam, maukah saya tunjukkaThaahaa:120
"Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailahThaahaa:121
Kemudian Tuhannya memilihnya maka Dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk.Thaahaa:122
"Allah berfirman: XTurunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi seThaahaa:123
"Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dThaahaa:124
"Berkatalah ia: XYa Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahuluThaahaa:125
"Allah berfirman: XDemikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan beThaahaa:126
Dan demikianlah Kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat TuhannyaThaahaa:127
Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka (kaum musyrikin) berapa banyaknya Kami membinasakan umat-Thaahaa:128
Dan sekiranya tidak ada suatu ketetapan dari Allah yang telah terdahulu atau tidak ada ajal yang telThaahaa:129
"Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum teThaahaa:130
Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golonganThaahaa:131
Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. KamThaahaa:132
Dan mereka berkata: XMengapa ia tidak membawa bukti kepada kami dari Tuhannya?X Dan apakah belum datThaahaa:133
"Dan sekiranya Kami binasakan mereka dengan suatu azab sebelum Al QurXan itu (diturunkan), tentulahThaahaa:134
"Katakanlah: XMasing-masing (kita) menanti, maka nantikanlah oleh kamu sekalian! Maka kamu kelak akaThaahaa:135
"Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaiaAl-Anbiyaa':1
"Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al QurXan pun yang baru (diturunkan) dari Tuhan mereka, melaiAl-Anbiyaa':2
(lagi) hati mereka dalam keadaan lalai. Dan mereka yang lalim itu merahasiakan pembicaraan mereka: XAl-Anbiyaa':3
Berkatalah Muhammad (kepada mereka): XTuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi dan DAl-Anbiyaa':4
"Bahkan mereka berkata (pula): X(Al QurXan itu adalah) mimpi-mimpi yang kalut, malah diada-adakannyaAl-Anbiyaa':5
Tidak ada (penduduk) suatu negeri pun yang beriman yang Kami telah membinasakannya sebelum merekaAl-Anbiyaa':6
"Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang laki-laki yang KaAl-Anbiyaa':7
"Dan tidaklah Kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan, dan tidak (pula) mereka itAl-Anbiyaa':8
Kemudian Kami tepati janji (yang telah Kami janjikan) kepada mereka. Maka Kami selamatkan mereka danAl-Anbiyaa':9
Sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuAl-Anbiyaa':10
"Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang lalim yang telah Kami binasakan, dan Kami adakan sesudaAl-Anbiyaa':11
"Maka tatkala mereka merasakan azab Kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya."Al-Anbiyaa':12
Janganlah kamu lari tergesa-gesaAl-Anbiyaa':13
"Mereka berkata: XAduhai, celaka kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lalimX."Al-Anbiyaa':14
"Maka tetaplah demikian keluhan mereka, sehingga Kami jadikan mereka sebagai tanaman yang telah dituAl-Anbiyaa':15
Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-maiAl-Anbiyaa':16
"Sekiranya Kami hendak membuat sesuatu permainan (istri dan anak), tentulah Kami membuatnya dari sisAl-Anbiyaa':17
"Sebenarnya Kami melontarkan yang hak kepada yang batil lalu yang hak itu menghancurkannya, maka denAl-Anbiyaa':18
"Dan kepunyaan-Nyalah segala yang di langit dan di bumi. Dan malaikat-malaikat yang di sisi-Nya, merAl-Anbiyaa':19
Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya.Al-Anbiyaa':20
"Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi, yang dapat menghidupkan (orang-orang mati)?"Al-Anbiyaa':21
"Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binAl-Anbiyaa':22
"Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya, dan merekalah yang akan ditanyai."Al-Anbiyaa':23
Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan selain-Nya? Katakanlah: XUnjukkanlah hujahmu! (Al QurXan) ini adAl-Anbiyaa':24
"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: XBahwasaAl-Anbiyaa':25
"Dan mereka berkata: XTuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anakX, Maha Suci Allah. SAl-Anbiyaa':26
mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya.Al-Anbiyaa':27
"Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka (malaikat) dan yang di belakang mereka, danAl-Anbiyaa':28
"Dan barang siapa di antara mereka mengatakan: XSesungguhnya aku adalah tuhan selain daripada AllahXAl-Anbiyaa':29
Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adAl-Anbiyaa':30
Dan telah Kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu (tidak) goncang bersamaAl-Anbiyaa':31
"Dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tAl-Anbiyaa':32
"Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanyaAl-Anbiyaa':33
"Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu (Muhammad), maka jikalau kaAl-Anbiyaa':34
Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan seAl-Anbiyaa':35
"Dan apabila orang-orang kafir itu melihat kamu, mereka hanya membuat kamu menjadi olok-olok. (MereAl-Anbiyaa':36
Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda (aAl-Anbiyaa':37
"Mereka berkata: XKapankah janji itu akan datang, jika kamu sekalian adalah orang-orang yang benar?XAl-Anbiyaa':38
"Andaikata orang-orang kafir itu mengetahui, waktu (di mana) mereka itu tidak mampu mengelakkan apiAl-Anbiyaa':39
Sebenarnya (azab) itu akan datang kepada mereka dengan sekonyong-konyong lalu membuat mereka menjadiAl-Anbiyaa':40
Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa orang rasul sebelum kamu maka turunlah kepada orang yanAl-Anbiyaa':41
Katakanlah: XSiapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari selain (Allah) Yang MAl-Anbiyaa':42
Atau adakah mereka mempunyai tuhan-tuhan yang dapat memelihara mereka dari (azab) Kami. Tuhan-tuhanAl-Anbiyaa':43
Sebenarnya Kami telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan (hidup di dunia) hingga panjaAl-Anbiyaa':44
Katakanlah (hai Muhammad): XSesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan waAl-Anbiyaa':45
"Dan sesungguhnya, jika mereka ditimpa sedikit saja dari azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata: XAduAl-Anbiyaa':46
"Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barangAl-Anbiyaa':47
Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa dan Harun Kitab Taurat dan penerangan serta pengajarAl-Anbiyaa':48
"(Yaitu) orang-orang yang takut akan (azab) Tuhan mereka, sedang mereka tidak melihat-Nya, dan merekAl-Anbiyaa':49
Dan Al QurXan ini adalah suatu kitab (peringatan) yang mempunyai berkah yang telah Kami turunkan. MaAl-Anbiyaa':50
"Dan sesungguhnya telah Kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum (Musa dan Harun),Al-Anbiyaa':51
"(Ingatlah), ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya: XPatung-patung apakah ini yang kamuAl-Anbiyaa':52
Mereka menjawab: XKami mendapati bapak-bapak kami menyembahnyaX.Al-Anbiyaa':53
Ibrahim berkata: XSesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyataX.Al-Anbiyaa':54
Mereka menjawab: XApakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh ataukah kamu termasuk orang-Al-Anbiyaa':55
Ibrahim berkata: XSebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannyaAl-Anbiyaa':56
"Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergiAl-Anbiyaa':57
"Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar (induk) darAl-Anbiyaa':58
"Mereka berkata: XSiapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami, sesungguhnya diaAl-Anbiyaa':59
Mereka berkata: XKami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama IbrahiAl-Anbiyaa':60
"Mereka berkata: X(Kalau demikian) bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak, agar merAl-Anbiyaa':61
"Mereka bertanya: XApakah kamu, yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami, hai Ibrahim?Al-Anbiyaa':62
"Ibrahim menjawab: XSebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada bAl-Anbiyaa':63
Maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka dan lalu berkata: XSesungguhnya kamu sekalian adalAl-Anbiyaa':64
kemudian kepala mereka jadi tertunduk (lalu berkata): XSesungguhnya kamu (hai Ibrahim) telah mengetaAl-Anbiyaa':65
Ibrahim berkata: XMaka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaAl-Anbiyaa':66
Ah (celakalah) kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami?Al-Anbiyaa':67
"Mereka berkata: XBakarlah dia dan bantulah tuhan-tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindakAl-Anbiyaa':68
"Kami berfirman: XHai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi IbrahimX."Al-Anbiyaa':69
"mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka Kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paliAl-Anbiyaa':70
Dan Kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang Kami telah memberkahinya untuk sekalian maAl-Anbiyaa':71
"Dan Kami telah memberikan kepadanya (Ibrahim) Ishaq dan Yakub, sebagai suatu anugerah (daripada KamAl-Anbiyaa':72
Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah KamAl-Anbiyaa':73
"dan kepada Lut, Kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah Kami selamatkan dia dari (azab yang tAl-Anbiyaa':74
dan Kami masukkan dia ke dalam rahmat KamiAl-Anbiyaa':75
"Dan (ingatlah kisah) Nuh, sebelum itu ketika dia berdoa, dan Kami memperkenankan doanya, lalu KamiAl-Anbiyaa':76
Dan Kami telah menolongnya dari kaum yang telah mendustakan ayat-ayat Kami Sesungguhnya mereka adalaAl-Anbiyaa':77
"Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, kaAl-Anbiyaa':78
maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat)Al-Anbiyaa':79
"Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanAl-Anbiyaa':80
Dan (telah Kami tundukkan) untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus denganAl-Anbiyaa':81
Dan Kami telah tundukkan (pula kepada Sulaiman) segolongan setan-setan yang menyelam (ke dalam laut)Al-Anbiyaa':82
"dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: X(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpAl-Anbiyaa':83
"Maka Kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan KamiAl-Anbiyaa':84
"Dan (ingatlah kisah) Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar."Al-Anbiyaa':85
Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat Kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang salAl-Anbiyaa':86
"Dan (ingatlah kisah) Zun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwaAl-Anbiyaa':87
Maka Kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah Kami sAl-Anbiyaa':88
"Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya: XYa Tuhanku janganlah Engkau membiarkanAl-Anbiyaa':89
"Maka Kami memperkenankan doanya, dan Kami anugerahkan kepadanya Yahya dan Kami jadikan istrinya dapAl-Anbiyaa':90
"Dan (ingatlah kisah) Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan ke dalam (tubuh)Al-Anbiyaa':91
Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semuaAl-Anbiyaa':92
Dan mereka telah memotong-motong urusan (agama) mereka di antara mereka. Kepada Kami lah masing-masiAl-Anbiyaa':93
"Maka barang siapa yang mengerjakan amal saleh, sedang ia beriman, maka tidak ada pengingkaran terhaAl-Anbiyaa':94
"Sungguh tidak mungkin atas (penduduk) suatu negeri yang telah Kami binasakan, bahwa mereka tidak akAl-Anbiyaa':95
"Hingga apabila dibukakan (tembok) Yakjuj dan Makjuj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh temAl-Anbiyaa':96
"Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar (hari berbangkit), maka tiba-tiba terbelalaklah mataAl-Anbiyaa':97
"Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, adalah umpan Jahanam, kamu pasti masuk keAl-Anbiyaa':98
"Andaikata berhala-berhala itu tuhan, tentulah mereka tidak masuk neraka. Dan semuanya akan kekal diAl-Anbiyaa':99
Mereka merintih di dalam api dan mereka di dalamnya tidak bisa mendengar.Al-Anbiyaa':100
"Bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Kami, mereka itu dijauhAl-Anbiyaa':101
"mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diinAl-Anbiyaa':102
"Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar (pada hari kiamat), dan mereka disambut oleh paAl-Anbiyaa':103
(Yaitu) pada hari Kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana KamiAl-Anbiyaa':104
"Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lohmahfuz, bahwasanya bumi iAl-Anbiyaa':105
"Sesungguhnya (apa yang disebutkan) dalam (surat) ini, benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yangAl-Anbiyaa':106
"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."Al-Anbiyaa':107
Katakanlah: XSesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah: XBahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan Yang EsaAl-Anbiyaa':108
"Jika mereka berpaling, maka katakanlah: XAku telah menyampaikan kepada kamu sekalian (ajaran) yangAl-Anbiyaa':109
Sesungguhnya Dia mengetahui perkataan (yang kamu ucapkan) dengan terang-terangan dan Dia mengetahuiAl-Anbiyaa':110
Dan aku tiada mengetahui boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai kepada suatu waktAl-Anbiyaa':111
"(Muhammad) berkata: XYa Tuhanku, berilah keputusan dengan adil. Dan Tuhan kami ialah Tuhan Yang MahAl-Anbiyaa':112
"Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu"Al-Hajj:1
"(Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat keguncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaAl-Hajj:2
Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiapAl-Hajj:3
"yang telah ditetapkan terhadap setan itu, bahwa barang siapa yang berkawan dengan dia, tentu dia akAl-Hajj:4
"Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhAl-Hajj:5
"Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak dan sesungguhnya Dialah yang menghiduAl-Hajj:6
"dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya"Al-Hajj:7
"Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa peAl-Hajj:8
dengan memalingkan lambungnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ia mendapat kehinaan di duAl-Hajj:9
"(Akan dikatakan kepadanya): XYang demikian itu, adalah disebabkan perbuatan yang dikerjakan oleh keAl-Hajj:10
Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepiAl-Hajj:11
"Ia menyeru selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak (pula) memberi manfaatAl-Hajj:12
Ia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudaratnya lebih dekat dari manfaatnya. Sesungguhnya yang diserunAl-Hajj:13
Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surgAl-Hajj:14
Barangsiapa yang menyangka bahwa Allah sekali-kali tiada menolongnya (Muhammad) di dunia dan akhiratAl-Hajj:15
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al QurXan yang merupakan ayat-ayat yang nyataAl-Hajj:16
"Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-iin, orang-orang Nasrani,Al-Hajj:17
"Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahariAl-Hajj:18
"Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkarAl-Hajj:19
Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit (mereka).Al-Hajj:20
Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi.Al-Hajj:21
"Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembaliAl-Hajj:22
Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surAl-Hajj:23
Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan ditunjuki (pula) kepada jalan (Allah)Al-Hajj:24
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidilharam yangAl-Hajj:25
"Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakanAl-Hajj:26
"Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan beAl-Hajj:27
supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada haAl-Hajj:28
Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyAl-Hajj:29
Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah makAl-Hajj:30
"dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Barang siapa mempersekutukanAl-Hajj:31
"Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itAl-Hajj:32
"Bagi kamu pada binatang-binatang hadyu, itu ada beberapa manfaat, sampai kepada waktu yang ditentukAl-Hajj:33
"Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama AAl-Hajj:34
"(yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, orang-orang yang sabarAl-Hajj:35
"Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syiar Allah, kamu memperoleh kebaikAl-Hajj:36
"Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridaan) Allah, tetapi ketakAl-Hajj:37
Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiAl-Hajj:38
"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiAl-Hajj:39
"(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecualiAl-Hajj:40
"(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikaAl-Hajj:41
"Dan jika mereka (orang-orang musyrik) mendustakan kamu, maka sesungguhnya telah mendustakan juga seAl-Hajj:42
"dan kaum Ibrahim dan kaum Lut,"Al-Hajj:43
"dan penduduk Madyan, dan telah didustakan Musa, lalu Aku tangguhkan (azab-Ku) untuk orang-orang kafAl-Hajj:44
"Berapa banyak kota yang Kami telah membinasakannya, yang penduduknya dalam keadaan lalim, maka (temAl-Hajj:45
"maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dAl-Hajj:46
"Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalaAl-Hajj:47
"Dan berapalah banyaknya kota yang Aku tangguhkan (azab-Ku) kepadanya, yang penduduknya berbuat laliAl-Hajj:48
"Katakanlah: XHai manusia, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata kepada kamuAl-Hajj:49
"Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bagi mereka ampunan dan rezekiAl-Hajj:50
Dan orang-orang yang berusaha dengan maksud menentang ayat-ayat Kami dengan melemahkan (kemauan untuAl-Hajj:51
"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak (pula) seorang nabi, melainkan apaAl-Hajj:52
"agar Dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan itu, sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalAl-Hajj:53
"dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini bahwasanya Al QurXan itulah yang hak dari TuhAl-Hajj:54
"Dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keragu-raguan terhadap Al QurXan, hingga datanAl-Hajj:55
"Kekuasaan di hari itu ada pada Allah, Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yangAl-Hajj:56
"Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, maka bagi mereka azab yang menghinakan."Al-Hajj:57
"Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar AllahAl-Hajj:58
Sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka ke dalam suatu tempat (surga) yang mereka menyukainya. DaAl-Hajj:59
"Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita kemudianAl-Hajj:60
"Yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah (kuasa) memasukkan malam ke dalam siang dan memAl-Hajj:61
"(Kuasa Allah) yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah (Tuhan) Yang Hak dan sesuAl-Hajj:62
"Apakah kamu tiada melihat, bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu hijauAl-Hajj:63
Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan sesungguhnya Allah beAl-Hajj:64
Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yangAl-Hajj:65
"Dan Dialah Allah yang telah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamuAl-Hajj:66
"Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah sekaliAl-Hajj:67
"Dan jika mereka membantah kamu, maka katakanlah: XAllah lebih mengetahui tentang apa yang kamu kerjAl-Hajj:68
Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang kamu dahulu selalu berselisihAl-Hajj:69
Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan diAl-Hajj:70
"Dan mereka menyembah selain Allah, apa yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu, dan apaAl-Hajj:71
"Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Kami yang terang, niscaya kamu melihat tanda-tandAl-Hajj:72
"Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segalAl-Hajj:73
Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi MAl-Hajj:74
Allah memilih utusan-utusan (Nya) dari malaikat dan dari manusiaAl-Hajj:75
Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan hanya kepada AllahAl-Hajj:76
"Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajiAl-Hajj:77
Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu danAl-Hajj:78
"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,"Al-Mu'minuun:1
"(yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam salatnya,"Al-Mu'minuun:2
"dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna,"Al-Mu'minuun:3
"dan orang-orang yang menunaikan zakat,"Al-Mu'minuun:4
"dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,"Al-Mu'minuun:5
kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka milikiAl-Mu'minuun:6
Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.Al-Mu'minuun:7
"Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya,"Al-Mu'minuun:8
dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya.Al-Mu'minuun:9
"Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi,"Al-Mu'minuun:10
(yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.Al-Mu'minuun:11
Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.Al-Mu'minuun:12
Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).Al-Mu'minuun:13
"Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daAl-Mu'minuun:14
"Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati."Al-Mu'minuun:15
"Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari kiamat."Al-Mu'minuun:16
Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan di atas kamu tujuh buah jalan (tujuh buah langit). dan KamiAl-Mu'minuun:17
Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuranAl-Mu'minuun:18
"Lalu dengan air itu, Kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur"Al-Mu'minuun:19
"dan pohon kayu ke luar dari Thursina (pohon zaitun), yang menghasilkan minyak, dan pemakan makananAl-Mu'minuun:20
"Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kaAl-Mu'minuun:21
dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu dan (juga) di atas perahu-perahu kamu diangkut.Al-Mu'minuun:22
"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata: XHai kaumku, sembahlah olAl-Mu'minuun:23
Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab: XOrang ini tidak lain hanyalah manusAl-Mu'minuun:24
"Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila, maka tunggulah (sabarlah) terhadapnAl-Mu'minuun:25
"Nuh berdoa: XYa Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku.X"Al-Mu'minuun:26
"Lalu Kami wahyukan kepadanya: XBuatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk Kami, maka apabila pAl-Mu'minuun:27
"Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah: XSegAl-Mu'minuun:28
"Dan berdoalah: XYa Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-bAl-Mu'minuun:29
"Sesungguhnya pada (kejadian) itu benar-benar terdapat beberapa tanda (kebesaran Allah), dan sesunggAl-Mu'minuun:30
"Kemudian, Kami jadikan sesudah mereka umat yang lain."Al-Mu'minuun:31
"Lalu Kami utus kepada mereka, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri (yang berkata): XSembahlahAl-Mu'minuun:32
Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhAl-Mu'minuun:33
"Dan sesungguhnya jika kamu sekalian menaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamuAl-Mu'minuun:34
"Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian, bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah danAl-Mu'minuun:35
"jauh, jauh sekali (dari kebenaran) apa yang diancamkan kepada kamu itu,"Al-Mu'minuun:36
"kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini, kita mati dan kita hidup dan sekali-Al-Mu'minuun:37
"Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kami sekali-kaliAl-Mu'minuun:38
"Rasul itu berdoa: XYa Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku.X"Al-Mu'minuun:39
Allah berfirman: XDalam sedikit waktu lagi pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal.XAl-Mu'minuun:40
Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak dan Kami jadikan mereka (sebagai) sAl-Mu'minuun:41
Kemudian Kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain.Al-Mu'minuun:42
"Tidak (dapat) sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak (dapat pula) mereka terlambat (dari ajAl-Mu'minuun:43
Kemudian Kami utus (kepada umat-umat itu) rasul-rasul Kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul dAl-Mu'minuun:44
"Kemudian Kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda (kebesaran) Kami, dan buktiAl-Mu'minuun:45
"kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya, maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orangAl-Mu'minuun:46
"Dan mereka berkata: XApakah (patut) kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita (juga), padaAl-Mu'minuun:47
"Maka (tetaplah) mereka mendustakan keduanya, sebab itu mereka adalah termasuk orang-orang yang dibiAl-Mu'minuun:48
"Dan sesungguhnya telah Kami berikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa, agar mereka (Bani Israel) mendapAl-Mu'minuun:49
Dan telah Kami jadikan (Isa) putra Maryam beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi (kekuasaan KamiAl-Mu'minuun:50
"Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. SesungguhnAl-Mu'minuun:51
"Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, mAl-Mu'minuun:52
Kemudian mereka (pengikut-pengikut rasul itu) menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapAl-Mu'minuun:53
Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.Al-Mu'minuun:54
"Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang Kami berikan kepada mereka itu (berarti bahwa)Al-Mu'minuun:55
"Kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar."Al-Mu'minuun:56
"Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan (azab) Tuhan mereka,"Al-Mu'minuun:57
"Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka,"Al-Mu'minuun:58
"Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka (sesuatu apa pun),"Al-Mu'minuun:59
"Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang takut, (karena mereAl-Mu'minuun:60
"mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperAl-Mu'minuun:61
"Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi Kami ada suatu kitabAl-Mu'minuun:62
"Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari (memahami kenyataan) ini, dan mereka banyakAl-Mu'minuun:63
"Hingga apabila Kami timpakan azab, kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka, dengan serAl-Mu'minuun:64
Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolonganAl-Mu'minuun:65
"Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al QurXan) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaAl-Mu'minuun:66
dengan menyombongkan diri terhadap Al QurXan itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnyAl-Mu'minuun:67
"Maka apakah mereka tidak memperhatikan perkataan (Kami), atau apakah telah datang kepada mereka apaAl-Mu'minuun:68
"Ataukah mereka tidak mengenal rasul mereka, karena itu mereka memungkirinya?"Al-Mu'minuun:69
Atau (apakah patut) mereka berkata: XPadanya (Muhammad) ada penyakit gila.X Sebenarnya dia telah memAl-Mu'minuun:70
"Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semuaAl-Mu'minuun:71
"Atau kamu meminta upah kepada mereka?, maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah PemAl-Mu'minuun:72
Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus.Al-Mu'minuun:73
Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jaAl-Mu'minuun:74
"Andai kata mereka Kami belas kasihani, dan Kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benaAl-Mu'minuun:75
"Dan sesungguhnya Kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada TAl-Mu'minuun:76
Hingga apabila Kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat (di waktu itulahAl-Mu'minuun:77
"Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian, pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikAl-Mu'minuun:78
Dan Dialah yang menciptakan serta mengembang biakkan kamu di bumi ini dan kepada-Nya lah kamu akan dAl-Mu'minuun:79
"Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang (mengatur) pertukaran malam dan siang.Al-Mu'minuun:80
Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orangAl-Mu'minuun:81
"Mereka berkata: XApakah betul, apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang beluAl-Mu'minuun:82
"Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman (dengan) ini dahulu, ini tidak lain hanAl-Mu'minuun:83
"Katakanlah: XKepunyaan siapakah bumi ini, dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui?X"Al-Mu'minuun:84
Mereka akan menjawab: XKepunyaan Allah.X Katakanlah: XMaka apakah kamu tidak ingat?XAl-Mu'minuun:85
Katakanlah: XSiapakah Yang Empunya langit yang tujuh dan Yang Empunya XArsy yang besar?XAl-Mu'minuun:86
Mereka akan menjawab: XKepunyaan Allah.X Katakanlah: XMaka apakah kamu tidak bertakwa?XAl-Mu'minuun:87
"Katakanlah: XSiapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang Dia melindungiAl-Mu'minuun:88
"Mereka akan menjawab: XKepunyaan Allah.X Katakanlah: X(Kalau demikian), maka dari jalan manakah kamAl-Mu'minuun:89
"Sebenarnya Kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orAl-Mu'minuun:90
"Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada tuhan (yang lain) beserta-Nya, kaAl-Mu'minuun:91
"Yang mengetahui semua yang ghaib dan semua yang nampak, maka Maha Tinggilah Dia dari apa yang merekAl-Mu'minuun:92
"Katakanlah: XYa Tuhan, jika Engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamAl-Mu'minuun:93
"ya Tuhanku, maka janganlah Engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang lalim.X"Al-Mu'minuun:94
Dan sesungguhnya Kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang Kami ancamkan kepadaAl-Mu'minuun:95
Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkAl-Mu'minuun:96
Dan katakanlah: XYa Tuhanku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan.Al-Mu'minuun:97
"Dan aku berlindung (pula) kepada Engkau ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku.X [23.99] (DemiAl-Mu'minuun:98
"Sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, ia berkata: Xya Tuhanku, kembalikanlAl-Mu'minuun:99
agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. SesungguhnyAl-Mu'minuun:100
"Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, daAl-Mu'minuun:101
"Barang siapa yang berat timbangan (kebaikan) nya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberunAl-Mu'minuun:102
"Dan barangsiapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya senAl-Mu'minuun:103
"Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat."Al-Mu'minuun:104
"Bukankah ayat-ayat-Ku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya?"Al-Mu'minuun:105
"Mereka berkata: XYa Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-oranAl-Mu'minuun:106
"Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya (dan kembalikanlah kami ke dunia), maka jika kami kembAl-Mu'minuun:107
"Allah berfirman: XTinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan Aku."Al-Mu'minuun:108
"Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hamba-Ku berdoa (di dunia): XYa Tuhan kami, kami telah beriAl-Mu'minuun:109
"Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga (kesibukan) kamu mengejek mereka, menjadikan kamuAl-Mu'minuun:110
"Sesungguhnya Aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka"Al-Mu'minuun:111
Allah bertanya: XBerapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?XAl-Mu'minuun:112
"Mereka menjawab: XKami tinggal (di bumi) sehari atau setengah hari, maka tanyakanlah kepada orang-oAl-Mu'minuun:113
"Allah berfirman: XKamu tidak tinggal (di bumi) melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya menAl-Mu'minuun:114
"Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahAl-Mu'minuun:115
"Maka Maha Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya"Al-Mu'minuun:116
"Dan barang siapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun bagiAl-Mu'minuun:117
"Dan katakanlah: XYa Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah Pemberi rahmat YangAl-Mu'minuun:118
(Ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di daAn-Nuur:1
"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya serAn-Nuur:2
"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyriAn-Nuur:3
Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkAn-Nuur:4
"kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah MaAn-Nuur:5
"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selAn-Nuur:6
"Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta."An-Nuur:7
Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminyAn-Nuur:8
dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benAn-Nuur:9
Dan andai kata tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya atas dirimu dan (andai kata) Allah bukan PenerAn-Nuur:10
Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kaAn-Nuur:11
Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangkaAn-Nuur:12
Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? OlehAn-Nuur:13
"Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscayaAn-Nuur:14
(Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan muluAn-Nuur:15
"Dan mengapa kamu tidak berkata, di waktu mendengar berita bohong itu: XSekali-kali tidaklah pantasAn-Nuur:16
"Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya, jika kaAn-Nuur:17
dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.An-Nuur:18
Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan oAn-Nuur:19
"Dan sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua, dan Allah Maha PenyanAn-Nuur:20
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang menAn-Nuur:21
Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa merAn-Nuur:22
"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuAn-Nuur:23
"pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulAn-Nuur:24
"Di hari itu, Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah merekaAn-Nuur:25
"Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanitAn-Nuur:26
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izinAn-Nuur:27
"Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izAn-Nuur:28
"Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada kepeAn-Nuur:29
"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: XHendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihAn-Nuur:30
"Katakanlah kepada wanita yang beriman: XHendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemalAn-Nuur:31
"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) daAn-Nuur:32
"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampAn-Nuur:33
"Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan, dan contoh-coAn-Nuur:34
"Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah luAn-Nuur:35
Bertasbih kepada Allah di mesjid-mesjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-NAn-Nuur:36
laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat AllahAn-Nuur:37
(Mereka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yAn-Nuur:38
"Dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang diAn-Nuur:39
"Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak (puAn-Nuur:40
Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah: kepada-Nya bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan (juga)An-Nuur:41
Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk).An-Nuur:42
"Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara (bagian-bagian) nya,An-Nuur:43
"Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran yangAn-Nuur:44
"Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjaAn-Nuur:45
Sesungguhnya Kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan. Dan Allah memimpin siapa yang dikehenAn-Nuur:46
"Dan mereka berkata: XKami telah beriman kepada Allah dan rasul, dan kami menaati (keduanya).X KemudAn-Nuur:47
"Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya, agar rasul menghukum (mengadili) di antaraAn-Nuur:48
"Tetapi jika keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka, mereka datang kepada rasul dengan patuh."An-Nuur:49
"Apakah (ketidak datangan mereka itu karena) dalam hati mereka ada penyakit, atau (karena) mereka raAn-Nuur:50
"Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasuAn-Nuur:51
Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-NyaAn-Nuur:52
"Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat sumpah, jika kamu suruh mereka berperang, pastilAn-Nuur:53
Katakanlah: XTaatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasulAn-Nuur:54
Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yaAn-Nuur:55
"Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat."An-Nuur:56
Janganlah kamu kira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat melemahkan (Allah dari mengazab mereka) dAn-Nuur:57
"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orangAn-Nuur:58
"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-An-Nuur:59
Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lAn-Nuur:60
"Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit,An-Nuur:61
Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-NAn-Nuur:62
Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahAn-Nuur:63
Ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia mengetaAn-Nuur:64
"Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqaan (Al QurXan) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemAl-Furqon:1
"yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutuAl-Furqon:2
"Kemudian mereka mengambil tuhan-tuhan selain daripada-Nya (untuk disembah), yang tuhan-tuhan itu tiAl-Furqon:3
Dan orang-orang kafir berkata: XAl QurXan ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan olehAl-Furqon:4
"Dan mereka berkata: XDongengan-dongengan orang-orang dahulu, dimintanya supaya dituliskan, maka dibAl-Furqon:5
Katakanlah: XAl QurXan itu diturunkan oleh (Allah) yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. SeAl-Furqon:6
Dan mereka berkata: XMengapa rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diAl-Furqon:7
"atau (mengapa tidak) diturunkan kepadanya perbendaharaan, atau (mengapa tidak) ada kebun baginya, yAl-Furqon:8
"Perhatikanlah, bagaimana mereka membuat perbandingan-perbandingan tentang kamu, lalu sesatlah merekAl-Furqon:9
"Maha Suci (Allah) yang jika Dia menghendaki, niscaya dijadikan-Nya bagimu yang lebih baik dari yangAl-Furqon:10
dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha PenyayangAl-Faatihah:1
segala puji bagi Allah Pemelihara alam semestaAl-Faatihah:2
Maha Pemurah lagi Maha PenyayangAl-Faatihah:3
Raja pada hari pembalasanAl-Faatihah:4
hanya kepadaMu kami menyembah dan hanya kepadaMu kami mohon pertolonganAl-Faatihah:5
tunjukkan kami pada jalan yang lurusAl-Faatihah:6
(yaitu) jalannya orang-orang yang diberi nikmat kepadanya bukan orang-orang yang dimurkai kepadanyaAl-Faatihah:7
Alif laam miin.Al-Baqarah:1
Kitab (Al Quraan) ini tidak ada keraguan padanyaAl-Baqarah:2
"(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rAl-Baqarah:3
dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al QurXan) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yangAl-Baqarah:4
"Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntAl-Baqarah:5
"Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri pAl-Baqarah:6
"Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka , dan penglihatan mereka ditutup . Dan bagi mAl-Baqarah:7
"Di antara manusia ada yang mengatakan: XKami beriman kepada Allah dan Hari kemudian ,X pada hal merAl-Baqarah:8
"Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendirAl-Baqarah:9
"Dalam hati mereka ada penyakit , lalu ditambah Allah penyakitnya"Al-Baqarah:10
Dan bila dikatakan kepada mereka:XJanganlah kamu membuat kerusakan di muka bumiX. Mereka menjawab: XAl-Baqarah:11
"Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.Al-Baqarah:12
Apabila dikatakan kepada mereka: XBerimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman.X MerekAl-Baqarah:13
"Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan: XKami telah berimanX.Al-Baqarah:14
Allah akan (membalas) olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereAl-Baqarah:15
"Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereAl-Baqarah:16
"Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilAl-Baqarah:17
"Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar),"Al-Baqarah:18
"atau seperti (orang-orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kiAl-Baqarah:19
"Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, merekAl-Baqarah:20
"Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bAl-Baqarah:21
"Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan airAl-Baqarah:22
Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al QurXan yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (MuhammaAl-Baqarah:23
"Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya) - dan pasti kamu tidak akan dapat membuat(nya) -, peliharalAl-Baqarah:24
"Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka diseAl-Baqarah:25
Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu . AAl-Baqarah:26
"(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apAl-Baqarah:27
"Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudianAl-Baqarah:28
"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan)Al-Baqarah:29
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: XSesungguhnya Aku hendak menjadikan seorangAl-Baqarah:30
"Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepadaAl-Baqarah:31
"Mereka menjawab: XMaha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau aAl-Baqarah:32
"Allah berfirman: XHai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini.X Maka setelah diberiAl-Baqarah:33
"Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: XSujudlah kamu kepada Adam,X maka sujudlAl-Baqarah:34
"Dan Kami berfirman: XHai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makaAl-Baqarah:35
Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan KamiAl-Baqarah:36
"Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. SesungguhnyaAl-Baqarah:37
"Kami berfirman: XTurunlah kamu semuanya dari surga itu! Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu,Al-Baqarah:38
"Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka"Al-Baqarah:39
"Hai Bani Israil , ingatlah akan niXmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimAl-Baqarah:40
Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah Aku turunkan (Al QurXan) yang membenarkan apa yang ada padAl-Baqarah:41
Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hakAl-Baqarah:42
"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."Al-Baqarah:43
"Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu seAl-Baqarah:44
Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) salat. Dan sesungguhnya yangAl-Baqarah:45
"(yaitu) orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembalAl-Baqarah:46
"Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu dan (ingatlah pula) baAl-Baqarah:47
"Dan jagalah dirimu dari (`azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela oraAl-Baqarah:48
Dan (ingatlah) ketika Kami selamatkan kamu dari (Firaun) dan pengikut-pengikutnyaAl-Baqarah:49
"Dan (ingatlah), ketika Kami belah laut untukmu, lalu Kami selamatkan kamu dan Kami tenggelamkan (FiAl-Baqarah:50
"Dan (ingatlah), ketika Kami berjanji kepada Musa (memberikan Taurat, sesudah) empat puluh malam, laAl-Baqarah:51
"Kemudian sesudah itu Kami maafkan kesalahanmu, agar kamu bersyukur."Al-Baqarah:52
"Dan (ingatlah), ketika Kami berikan kepada Musa Al Kitab (Taurat) dan keterangan yang membedakan anAl-Baqarah:53
"Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: XHai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiayaAl-Baqarah:54
"Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: XHai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihAl-Baqarah:55
"Setelah itu Kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur."Al-Baqarah:56
"Dan Kami naungi kamu dengan awan, dan Kami turunkan kepadamu XmannaX dan XsalwaX. Makanlah dari makAl-Baqarah:57
"Dan (ingatlah), ketika Kami berfirman: XMasuklah kamu ke negeri ini (Baitulmakdis), dan makanlah daAl-Baqarah:58
Lalu orang-orang yang lalim mengganti perintah dengan (mengerjakan) yang tidak diperintahkan kepadaAl-Baqarah:59
"Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: XPukullah batu itu dengaAl-Baqarah:60
"Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: XHai Musa, kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makAl-Baqarah:61
"Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, sAl-Baqarah:62
"Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu dan Kami angkatkan gunung (Thursina) di atasmAl-Baqarah:63
"Kemudian kamu berpaling setelah (adanya perjanjian) itu, maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahAl-Baqarah:64
"Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu KaAl-Baqarah:65
"Maka Kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu, dan bagi mereka yang dAl-Baqarah:66
"Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: XSesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih sAl-Baqarah:67
"Mereka menjawab: XMohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami, sapi betAl-Baqarah:68
Mereka berkata: XMohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanyaAl-Baqarah:69
Mereka berkata: XMohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana haAl-Baqarah:70
Musa berkata: XSesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernAl-Baqarah:71
"Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. DaAl-Baqarah:72
Lalu Kami berfirman: XPukullah mayit itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu!X Demikianlah AllAl-Baqarah:73
"Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antaraAl-Baqarah:74
"Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengAl-Baqarah:75
"Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata: XKami pun telah berimaAl-Baqarah:76
Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang merAl-Baqarah:77
"Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Al Kitab (Taurat), kecuali dongengan bohAl-Baqarah:78
"Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al Kitab dengan tangan mereka sendiri,Al-Baqarah:79
"Dan mereka berkata: XKami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapaAl-Baqarah:80
"(Bukan demikian), yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, merekaAl-Baqarah:81
"Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga"Al-Baqarah:82
"Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israel (yaitu): Janganlah kamu menyembah selaAl-Baqarah:83
"Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmuAl-Baqarah:84
Kemudian kamu (Bani Israel) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kaAl-Baqarah:85
"Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan (kehidupan) akhirat, maka tidak akan diringaAl-Baqarah:86
"Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan Al Kitab (Taurat) kepada Musa, dan Kami telah menyusulinyaAl-Baqarah:87
Dan mereka berkata: XHati kami tertutupX. Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingAl-Baqarah:88
"Dan setelah datang kepada mereka Al QurXan dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, paAl-Baqarah:89
Alangkah buruknya (perbuatan) mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang tAl-Baqarah:90
"Dan apabila dikatakan kepada mereka: XBerimanlah kepada Al QurXan yang diturunkan AllahX, mereka beAl-Baqarah:91
"Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa bukti-bukti kebenaran (mukjizat), kemudian kamu jadAl-Baqarah:92
"Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu dan Kami angkat bukit (Thursina) di atasmu (sAl-Baqarah:93
"Katakanlah: XJika kamu (menganggap bahwa) kampung akhirat (surga) itu khusus untukmu di sisi Allah,Al-Baqarah:94
"Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya, karena kesalahan-kesalahaAl-Baqarah:95
"Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling loba kepada kehidupan (di dunia), bahkaAl-Baqarah:96
"Katakanlah: Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya (Al QurXan)Al-Baqarah:97
"Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, mAl-Baqarah:98
Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelasAl-Baqarah:99
"Patutkah (mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah), dan setiap kali mereka mengikat janji, segolonganAl-Baqarah:100
Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang adaAl-Baqarah:101
Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-setan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka menAl-Baqarah:102
"Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, (niscaya mereka akan mendapat pahala), dan sesungguAl-Baqarah:103
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): XRaa`inaX, tetapi katakanlaAl-Baqarah:104
Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kAl-Baqarah:105
"Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yangAl-Baqarah:106
Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selAl-Baqarah:107
Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa padaAl-Baqarah:108
Sebahagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelAl-Baqarah:109
"Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tAl-Baqarah:110
Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: XSekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yaAl-Baqarah:111
"(Tidak demikian) bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikaAl-Baqarah:112
"Dan orang-orang Yahudi berkata: XOrang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu peganganX, dan orangAl-Baqarah:113
Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam mesjAl-Baqarah:114
"Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka ke mana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah. SeAl-Baqarah:115
"Mereka (orang-orang kafir) berkata: XAllah mempunyai anakX. Maha Suci Allah, bahkan apa yang ada diAl-Baqarah:116
"Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, maka (cukuplaAl-Baqarah:117
Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata: XMengapa Allah tidak (langsung) berbicara dengan kamiAl-Baqarah:118
Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaranAl-Baqarah:119
Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. KatAl-Baqarah:120
"Orang-orang yang telah Kami berikan Al Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenaAl-Baqarah:121
"Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Ku-anugerahkan kepadamu dan Aku telah melebihkaAl-Baqarah:122
Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikAl-Baqarah:123
"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), laluAl-Baqarah:124
"Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempAl-Baqarah:125
"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa,Al-Baqarah:126
"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya bAl-Baqarah:127
"Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) di antAl-Baqarah:128
"Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepadaAl-Baqarah:129
"Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, daAl-Baqarah:130
Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: XTunduk patuhlah!X Ibrahim menjawab: XAku tunduk patuh kepada TAl-Baqarah:131
"Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. (Ibrahim berkataAl-Baqarah:132
"Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknyaAl-Baqarah:133
Itu adalah umat yang laluAl-Baqarah:134
"Dan mereka berkata: XHendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapAl-Baqarah:135
"Katakanlah (hai orang-orang mukmin): XKami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kamiAl-Baqarah:136
"Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapaAl-Baqarah:137
Shibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik shibghahnya daripada Allah? Dan hanya kepada-Nya-lah kaAl-Baqarah:138
"Katakanlah: XApakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami daAl-Baqarah:139
"ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi dan Nasrani) mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakqub dAl-Baqarah:140
Itu adalah umat yang telah laluAl-Baqarah:141
Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata: XApakah yang memalingkan mereka (umaAl-Baqarah:142
"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu mAl-Baqarah:143
"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamuAl-Baqarah:144
Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al KitabAl-Baqarah:145
Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil) mengenal MuhammadAl-Baqarah:146
"Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang raguAl-Baqarah:147
Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalahAl-Baqarah:148
"Dan dari mana saja kamu ke luar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam"Al-Baqarah:149
"Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja kAl-Baqarah:150
Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul di aAl-Baqarah:151
"Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku,Al-Baqarah:152
"Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) saAl-Baqarah:153
"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) maAl-Baqarah:154
"Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan hartAl-Baqarah:155
"(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, XInnaa lillaahi wa innaa ilaiAl-Baqarah:156
"Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulaAl-Baqarah:157
Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syi`ar Allah. Maka barang siapa yang beribadah hAl-Baqarah:158
Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangAl-Baqarah:159
"kecuali mereka yang telah tobat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadapAl-Baqarah:160
"Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat AllaAl-Baqarah:161
Mereka kekal di dalam laknat ituAl-Baqarah:162
Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha EsaAl-Baqarah:163
"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlAl-Baqarah:164
Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain AllahAl-Baqarah:165
"(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mAl-Baqarah:166
"Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: XSeandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti kami akAl-Baqarah:167
"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kAl-Baqarah:168
"Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apAl-Baqarah:169
"Dan apabila dikatakan kepada mereka: XIkutilah apa yang telah diturunkan Allah,X mereka menjawab: XAl-Baqarah:170
Dan perumpamaan (orang yang menyeru) orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binAl-Baqarah:171
"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dAl-Baqarah:172
"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketikaAl-Baqarah:173
"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al Kitab dan meAl-Baqarah:174
Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Maka alanAl-Baqarah:175
Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Al Kitab dengan membawa kebenaranAl-Baqarah:176
"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnyaAl-Baqarah:177
"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunAl-Baqarah:178
"Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kAl-Baqarah:179
"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggAl-Baqarah:180
"Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalAl-Baqarah:181
"(Akan tetapi) barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau bAl-Baqarah:182
"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orangAl-Baqarah:183
(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalaAl-Baqarah:184
"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaAl-Baqarah:185
"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah deAl-Baqarah:186
Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamuAl-Baqarah:187
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang baAl-Baqarah:188
Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: XBulan sabit itu adalah tanda-tanda waktuAl-Baqarah:189
"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui baAl-Baqarah:190
"Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah meAl-Baqarah:191
"Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi MahAl-Baqarah:192
"Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-Al-Baqarah:193
"Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum kisas. Oleh seAl-Baqarah:194
"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri keAl-Baqarah:195
Dan sempurnakanlah ibadah haji dan `umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atAl-Baqarah:196
"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulanAl-Baqarah:197
Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamAl-Baqarah:198
Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak (Arafah) dan mohonlah ampun kepAl-Baqarah:199
"Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah (dengan menyebut) Allah, sebagaimaAl-Baqarah:200
"Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: XYa Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaAl-Baqarah:201
Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakanAl-Baqarah:202
Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang terbilang. Barangsiapa yang inginAl-Baqarah:203
"Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersakAl-Baqarah:204
"Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan mAl-Baqarah:205
"Dan apabila dikatakan kepadanya:XBertakwalah kepada AllahX, bangkitlah kesombongannya yang menyebabAl-Baqarah:206
Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan AllahAl-Baqarah:207
"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamAl-Baqarah:208
"Tetapi jika kamu menyimpang (dari jalan Allah) sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, makaAl-Baqarah:209
Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat (pada hari kiamat) dalam nauAl-Baqarah:210
"Tanyakanlah kepada Bani Israel: XBerapa banyaknya tanda-tanda (kebenaran) yang nyata, yang telah KaAl-Baqarah:211
"Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-Al-Baqarah:212
"Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebAl-Baqarah:213
"Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimanaAl-Baqarah:214
Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: XApa saja harta yang kamu nafkAl-Baqarah:215
"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kaAl-Baqarah:216
Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: XBerperang dalam bulan ituAl-Baqarah:217
"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereAl-Baqarah:218
Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: XPada keduanya itu terdapat dosa besarAl-Baqarah:219
"tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: XMengurus uAl-Baqarah:220
"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budakAl-Baqarah:221
Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: XHaid itu adalah kotoranX. Oleh sebab itu hendaklAl-Baqarah:222
"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercoAl-Baqarah:223
"Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertAl-Baqarah:224
"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi AllahAl-Baqarah:225
Kepada orang-orang yang meng-ilaaX isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika merAl-Baqarah:226
"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi MaAl-Baqarah:227
Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyAl-Baqarah:228
Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau mencAl-Baqarah:229
"Kemudian jika si suami menlalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagiAl-Baqarah:230
"Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengAl-Baqarah:231
"Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangiAl-Baqarah:232
"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnAl-Baqarah:233
Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri iAl-Baqarah:234
Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keAl-Baqarah:235
"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu beAl-Baqarah:236
"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamuAl-Baqarah:237
"Peliharalah segala salat (mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah karena Allah (dalam salAl-Baqarah:238
"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka salatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian aAl-Baqarah:239
"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat uAl-Baqarah:240
"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut`ah menurut yang makrufAl-Baqarah:241
Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-Nya) supaya kamu memahaminya.Al-Baqarah:242
"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang merekaAl-Baqarah:243
"Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar laAl-Baqarah:244
"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalanAl-Baqarah:245
"Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka beAl-Baqarah:246
Nabi mereka mengatakan kepada mereka: XSesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamuX. MAl-Baqarah:247
"Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: XSesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinyAl-Baqarah:248
"Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata: XSesungguhnya Allah akan menguji kamu deAl-Baqarah:249
"Tatkala mereka nampak oleh Jalut dan tentaranya, mereka pun (Thalut dan tentaranya) berdo`a: XYa TuAl-Baqarah:250
Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) DaudAl-Baqarah:251
Itu adalah ayat-ayat Allah. Kami bacakan kepadamu dengan hak (benar) dan sesungguhnya kamu benar-benAl-Baqarah:252
Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang AllAl-Baqarah:253
"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami bAl-Baqarah:254
"Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus menAl-Baqarah:255
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)Al-Baqarah:256
Allah Pelindung orang-orang yang berimanAl-Baqarah:257
Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah teAl-Baqarah:258
Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah robohAl-Baqarah:259
"Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: XYa Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana Engkau menghiduAl-Baqarah:260
Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalAl-Baqarah:261
"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinAl-Baqarah:262
Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menAl-Baqarah:263
"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnyaAl-Baqarah:264
Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteAl-Baqarah:265
Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di baAl-Baqarah:266
"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-bAl-Baqarah:267
Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikirAl-Baqarah:268
Allah menganugrahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al QurXan dan As Sunah) kepada siapa yaAl-Baqarah:269
"Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinyAl-Baqarah:270
"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya danAl-Baqarah:271
"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjAl-Baqarah:272
(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan AllahAl-Baqarah:273
Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-teranAl-Baqarah:274
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yangAl-Baqarah:275
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalAl-Baqarah:276
"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikanAl-Baqarah:277
"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipunguAl-Baqarah:278
"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-NAl-Baqarah:279
"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan mAl-Baqarah:280
Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikaAl-Baqarah:281
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentuAl-Baqarah:282
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorangAl-Baqarah:283
Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkanAl-Baqarah:284
"Rasul telah beriman kepada Al QurXan yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-oAl-Baqarah:285
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebAl-Baqarah:286
Alif Lam MimAli-Imran:1
"Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang Hidup kekal lagi terus menerus meAli-Imran:2
Dia menurunkan Al Kitab (Al QurXan) kepadamu dengan sebenarnyaAli-Imran:3
"Sebelum (Al QurXan), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan. Sesungguhnya oraAli-Imran:4
Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit.Ali-Imran:5
Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. Tak ada Tuhan (yang berhak disemAli-Imran:6
Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al QurXan) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhAli-Imran:7
"(Mereka berdoa): XYa Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudaAli-Imran:8
"XYa Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk (menerima pembalasan pada) hari yangAli-Imran:9
"Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka, sedikit pun tidak dapat menoAli-Imran:10
(keadaan mereka) adalah sebagai keadaan kaum Firaun dan orang-orang yang sebelumnyaAli-Imran:11
Katakanlah kepada orang-orang yang kafir: XKamu pasti akan dikalahkan (di dunia ini) dan akan digiriAli-Imran:12
Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu (bertempur). SegolonganAli-Imran:13
"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-waniAli-Imran:14
Katakanlah: XInginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?X Untuk orangAli-Imran:15
"(Yaitu) orang-orang yang berdoa: XYa Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah seAli-Imran:16
"(yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan AlAli-Imran:17
"Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan kAli-Imran:18
Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang teAli-Imran:19
"Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: XAku menyerahkan dirAli-Imran:20
Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidakAli-Imran:21
"Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap (pahala) amal-amalnya di dunia dan akhirat, dan mereka seAli-Imran:22
"Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bahagian yaitu Al Kitab (Taurat), merekaAli-Imran:23
Hal itu adalah karena mereka mengaku: XKami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa harAli-Imran:24
Bagaimanakah nanti apabila mereka Kami kumpulkan di hari (kiamat) yang tidak ada keraguan tentang adAli-Imran:25
"Katakanlah: XWahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang EngkauAli-Imran:26
Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yangAli-Imran:27
Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-oranAli-Imran:28
"Katakanlah: XJika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti AllaAli-Imran:29
"Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan (dimukanya), begitu (juga) keAli-Imran:30
"Katakanlah: XJika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan menAli-Imran:31
Katakanlah: XTaatilah Allah dan Rasul-NyaAli-Imran:32
(sebagai) satu keturunan yang sebagiannya (keturunan) dari yang lain. Dan Allah Maha Mendengar lagiAli-Imran:33
"Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umaAli-Imran:34
"(Ingatlah), ketika istri Imran berkata: XYa Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anakAli-Imran:35
"Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata: XYa Tuhanku, sesungguhnya aku melahirAli-Imran:36
"Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendiAli-Imran:37
"Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: XYa Tuhanku, berilah aku dari sisi EngkauAli-Imran:38
"Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan salat di mihrab (kAli-Imran:39
"Zakaria berkata: XYa Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan istrAli-Imran:40
Berkata Zakaria: XBerilah aku suatu tanda (bahwa istriku telah mengandung)X. Allah berfirman: XTandaAli-Imran:41
"Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata: XHai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamuAli-Imran:42
"Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk."Ali-Imran:43
Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya MuhammaAli-Imran:44
"(Ingatlah), ketika Malaikat berkata: XHai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan keAli-Imran:45
dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa dan dia termasuk di antara oraAli-Imran:46
"Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab, Hikmah, Taurat dan Injil."Ali-Imran:47
"Maryam berkata: XYa Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oAli-Imran:48
Dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israel ( yang berkata kepada mereka): XSesungguhnya aku telah datangAli-Imran:49
"Dan (aku datang kepadamu) membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sAli-Imran:50
"Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurusX."Ali-Imran:51
Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani Israel) berkatalah dia: XSiapakah yang akan menjAli-Imran:52
"Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti rasul,Ali-Imran:53
"Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-Ali-Imran:54
"(Ingatlah), ketika Allah berfirman: XHai Isa, sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada akhirAli-Imran:55
"Adapun orang-orang yang kafir, maka akan Ku-siksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia daAli-Imran:56
"Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka Allah akan memberikan kepadaAli-Imran:57
"Demikianlah (kisah XIsa), Kami membacakannya kepada kamu sebagian dari bukti-bukti (kerasulannya) dAli-Imran:58
"Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptaAli-Imran:59
"(Apa yang telah Kami ceritakan itu), itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu, karena itu janganAli-Imran:60
"Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlaAli-Imran:61
"Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah"Ali-Imran:62
"Kemudian jika mereka berpaling (dari kebenaran), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui orang-oranAli-Imran:63
"Katakanlah: XHai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada peAli-Imran:64
"Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah-membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak dAli-Imran:65
"Beginilah kamu, kamu ini (sewajarnya) bantah membantah tentang hal yang kamu ketahui, maka kenapa kAli-Imran:66
"Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yangAli-Imran:67
Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi iniAli-Imran:68
"Segolongan dari Ahli Kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka (sebenarnya) tidak menyesatkan meAli-Imran:69
"Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui (kebenarannya)."Ali-Imran:70
"Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang bathil, dan menyembunyikan kebeAli-Imran:71
Segolongan (lain) dari Ahli Kitab berkata (kepada sesamanya): XPerlihatkanlah (seolah-olah) kamu berAli-Imran:72
Dan Janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah: XSesungguhnyaAli-Imran:73
"Allah menentukan rahmat-Nya (kenabian) kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah mempunyai karunAli-Imran:74
"Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikAli-Imran:75
"(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguAli-Imran:76
Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan hargaAli-Imran:77
"Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Al Kitab, supaya kAli-Imran:78
"Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, laluAli-Imran:79
Dan (tidak wajar pula baginya) menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan. Apakah (pAli-Imran:80
"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi: XSungguh, apa saja yang Aku berikAli-Imran:81
"Barang siapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik."Ali-Imran:82
"Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah berserah diri sAli-Imran:83
Katakanlah: XKami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkaAli-Imran:84
"Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)Ali-Imran:85
"Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah menAli-Imran:86
"Mereka itu, balasannya ialah: bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) lakAli-Imran:87
"mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tanggAli-Imran:88
"kecuali orang-orang yang tobat, sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya AAli-Imran:89
"Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidakAli-Imran:90
"Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklahAli-Imran:91
"Kamu sekali-kali tidak sampai kepadakebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagianAli-Imran:92
Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel (Yakub) unAli-Imran:93
"Maka barang siapa mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yangAli-Imran:94
"Katakanlah: XBenarlah (apa yang difirmankan) AllahX. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan buAli-Imran:95
"Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang dAli-Imran:96
"Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim"Ali-Imran:97
"Katakanlah: XHai Ahli Kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan aAli-Imran:98
"Katakanlah: XHai Ahli Kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telaAli-Imran:99
"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Al Kitab,Ali-Imran:100
"Bagaimanakah kamu (sampai) menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Ali-Imran:101
"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya"Ali-Imran:102
"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan inAli-Imran:103
"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yanAli-Imran:104
Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangAli-Imran:105
"pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. AdapunAli-Imran:106
"Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah (surga)"Ali-Imran:107
"Itulah ayat-ayat Allah, Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar"Ali-Imran:108
Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumiAli-Imran:109
"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan menceAli-Imran:110
"Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudarat kepada kamu, selain dari gangguan-gangguan celaAli-Imran:111
"Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agaAli-Imran:112
Mereka itu tidak samaAli-Imran:113
"Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan mereka menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dAli-Imran:114
"Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi (menerima pahaAli-Imran:115
"Sesungguhnya orang-orang yang kafir baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak daAli-Imran:116
"Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini, adalah seperti perumpamaan anAli-Imran:117
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang diAli-Imran:118
"Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada kAli-Imran:119
"Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, merAli-Imran:120
"Dan (ingatlah), ketika kamu berangkat pada pagi hari dari (rumah) keluargamu akan menempatkan paraAli-Imran:121
"ketika dua golongan dari padamu ingin (mundur) karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedAli-Imran:122
"Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah (ketika itu) orang-orAli-Imran:123
"(Ingatlah), ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin: XApakah tidak cukup bagi kamu Allah membantAli-Imran:124
"ya (cukup), jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juAli-Imran:125
Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala-bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi (kemenangAli-Imran:126
(Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bala bantuan itu) untuk membinasakan segolonganAli-Imran:127
"Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima tobat mereka, atauAli-Imran:128
Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang DiaAli-Imran:129
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamAli-Imran:130
"Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir."Ali-Imran:131
"Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat."Ali-Imran:132
Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan buAli-Imran:133
"(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-oranAli-Imran:134
"Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, merekaAli-Imran:135
Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sunAli-Imran:136
Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunah AllahAli-Imran:137
"(Al QurXan) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-oraAli-Imran:138
"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orangAli-Imran:139
"Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) itu pun (pada perang BadAli-Imran:140
dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman (dari dosa mereka) dan membinasakan orang-orangAli-Imran:141
"Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang beAli-Imran:142
Sesungguhnya kamu mengharapkan mati (syahid) sebelum kamu menghadapinyaAli-Imran:143
"Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasAli-Imran:144
"Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditAli-Imran:145
Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut (nya) yang beAli-Imran:146
"Tidak ada doa mereka selain ucapan: XYa Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakanAli-Imran:147
Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan AllahAli-Imran:148
"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembaAli-Imran:149
"Tetapi (ikutilah Allah), Allahlah Pelindungmu, dan Dia-lah sebaik-baik Penolong."Ali-Imran:150
"Akan Kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, disebabkan mereka mempersekutukan AlAli-Imran:151
"Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu, ketika kamu membunuh mereka dengan iziAli-Imran:152
"(Ingatlah) ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seseorang pun, sedang Rasul yang berada di antAli-Imran:153
Kemudian setelah kamu berduka-cita Allah menurunkan kepada kamu keamanan (berupa) kantuk yang melipuAli-Imran:154
"Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mAli-Imran:155
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir (orang-orang munafik) itu, yAli-Imran:156
"Dan sungguh jika kamu meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah saja kamu dikumpulkan."Ali-Imran:157
"Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya lAli-Imran:158
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersAli-Imran:159
"Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu"Ali-Imran:160
Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianAli-Imran:161
Apakah orang yang mengikuti keridaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan (yang beAli-Imran:162
"(Kedudukan) mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerAli-Imran:163
Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antaraAli-Imran:164
"Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalAli-Imran:165
"Dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua pasukan, maka (kekalahan) itu adalah dengan izinAli-Imran:166
dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik. Kepada mereka dikatakan: XMarilah berperAli-Imran:167
Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang: XSekirAli-Imran:168
Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu matiAli-Imran:169
"mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka, dan merekaAli-Imran:170
"Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyiaAli-Imran:171
(Yaitu) orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka (dalam peAli-Imran:172
(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakaAli-Imran:173
"Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka tidak mendapat bencanAli-Imran:174
Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (Ali-Imran:175
Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafirAli-Imran:176
"Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak akan dapat meAli-Imran:177
Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh Kami kepada mereka adaAli-Imran:178
"Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sAli-Imran:179
Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karAli-Imran:180
Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan: XSesungguhnya Allah miskinAli-Imran:181
"(Azab) yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan bahwasanya Allah sekali-Ali-Imran:182
"(Yaitu) orang-orang (Yahudi) yang mengatakan: XSesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami,Ali-Imran:183
"Jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu pun telah didustakan (pulaAli-Imran:184
Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakanAli-Imran:185
Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan meAli-Imran:186
"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): XHenAli-Imran:187
Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerAli-Imran:188
"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."Ali-Imran:189
"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tandaAli-Imran:190
(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring danAli-Imran:191
"Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah EAli-Imran:192
"Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman (yaitu): XBerimanlah kAli-Imran:193
"Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasAli-Imran:194
"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), XSesungguhnya Aku tidak menyia-nAli-Imran:195
Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri.Ali-Imran:196
"Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat tinggal mereka ialah Jahanam"Ali-Imran:197
Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan-nya bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungaiAli-Imran:198
Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang dituruAli-Imran:199
"Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siagAli-Imran:200
"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu,An-Nisa:1
"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baiAn-Nisa:2
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamuAn-Nisa:3
Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaanAn-Nisa:4
"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang adaAn-Nisa:5
Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu merAn-Nisa:6
"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita adaAn-Nisa:7
"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dAn-Nisa:8
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anAn-Nisa:9
"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara lalim, sebenarnya mereka itu menelanAn-Nisa:10
Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anaAn-Nisa:11
"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidaAn-Nisa:12
(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah danAn-Nisa:13
"Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscayAn-Nisa:14
"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antaAn-Nisa:15
"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keAn-Nisa:16
Sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaranAn-Nisa:17
Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabAn-Nisa:18
"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganAn-Nisa:19
"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada sAn-Nisa:20
"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yaAn-Nisa:21
"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yangAn-Nisa:22
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumuAn-Nisa:23
"dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (AlAn-Nisa:24
Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanAn-Nisa:25
"Allah hendak menerangkan (hukum syariat-Nya) kepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yanAn-Nisa:26
"Dan Allah hendak menerima tobatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supayaAn-Nisa:27
"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah."An-Nisa:28
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,An-Nisa:29
"Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannAn-Nisa:30
"Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya KAn-Nisa:31
Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyakAn-Nisa:32
"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadAn-Nisa:33
"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagianAn-Nisa:34
"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluaAn-Nisa:35
Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepadAn-Nisa:36
"(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia AlAn-Nisa:37
"Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orAn-Nisa:38
"Apakah kemudaratannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahAn-Nisa:39
"Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sebesAn-Nisa:40
"Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila Kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) darAn-Nisa:41
"Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai rasul, ingin supaya mereka disama-raAn-Nisa:42
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamuAn-Nisa:43
Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bahagian dari Al Kitab (Taurat)? Mereka membAn-Nisa:44
Dan Allah lebih mengetahui (daripada kamu) tentang musuh-musuhmu. Dan cukuplah Allah menjadi PelinduAn-Nisa:45
"Yaitu orang-orang Yahudi, mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata: XKami menAn-Nisa:46
"Hai orang-orang yang telah diberi Al Kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan (AlAn-Nisa:47
"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain daAn-Nisa:48
Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? Sebenarnya Allah membersihkanAn-Nisa:49
"Perhatikanlah, betapakah mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah? Dan cukuplah perbuatan itu menAn-Nisa:50
Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Al Kitab? Mereka percaya kepadAn-Nisa:51
"Mereka itulah orang yang dikutuki Allah. Barang siapa yang dikutuki Allah, niscaya kamu sekali-kalAn-Nisa:52
"Ataukah ada bagi mereka bahagian dari kerajaan (kekuasaan)? Kendati pun ada, mereka tidak akan membAn-Nisa:53
ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya?An-Nisa:54
"Maka di antara mereka (orang-orang yang dengki itu), ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan diAn-Nisa:55
"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalamAn-Nisa:56
"Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, kelak akan Kami masukkan mereka ke daAn-Nisa:57
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruhAn-Nisa:58
"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamuAn-Nisa:59
Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturAn-Nisa:60
Apabila dikatakan kepada mereka: XMarilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kAn-Nisa:61
Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa sesuatu musibah disebabkan perAn-Nisa:62
Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalAn-Nisa:63
"Dan kami tidak mengutus seseorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. SesungguhnyaAn-Nisa:64
"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalamAn-Nisa:65
Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka: XBunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kamAn-Nisa:66
"dan kalau demikian, pasti Kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi Kami,"An-Nisa:67
dan pasti Kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus.An-Nisa:68
"Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul (Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-oranAn-Nisa:69
"Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui."An-Nisa:70
"Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu, dan majulah (ke medan pertempuran) berkelompokAn-Nisa:71
Dan sesungguhnya di antara kamu ada orang yang sangat berlambat-lambat (ke medan pertempuran). MakaAn-Nisa:72
"Dan sungguh jika kamu beroleh karunia (kemenangan) dari Allah, tentulah dia mengatakan seolah-olahAn-Nisa:73
Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang diAn-Nisa:74
"Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-lakiAn-Nisa:75
"Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thAn-Nisa:76
Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: XTahanlah tanganmu (dari berperanAn-Nisa:77
"Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tiAn-Nisa:78
"Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dariAn-Nisa:79
"Barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berAn-Nisa:80
Dan mereka (orang-orang munafik) mengatakan: X(Kewajiban kami hanyalah) taatX. Tetapi apabila merekaAn-Nisa:81
"Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al QurXan? Kalau kiranya Al QurXan itu bukan dari sisi AllahAn-Nisa:82
"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau pun ketakutan, mereka lalu menyAn-Nisa:83
"Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu senAn-Nisa:84
"Barang siapa yang memberikan syafaXat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) daripAn-Nisa:85
"Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebihAn-Nisa:86
"Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu dAn-Nisa:87
"Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik, padahal AAn-Nisa:88
"Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi saAn-Nisa:89
"kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu teAn-Nisa:90
"Kelak kamu akan dapati (golongan-golongan) yang lain, yang bermaksud supaya mereka aman daripada kaAn-Nisa:91
"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tAn-Nisa:92
"Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam, kekalAn-Nisa:93
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janAn-Nisa:94
Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai uzur denganAn-Nisa:95
"(yaitu) beberapa derajat daripada-Nya, ampunan serta rahmat. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi MAn-Nisa:96
"Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada meAn-Nisa:97
kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita atau pun anak-anak yang tidak mampu berdayaAn-Nisa:98
"mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun."An-Nisa:99
"Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yangAn-Nisa:100
"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqashar sembahyang(mu), jikaAn-Nisa:101
Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan salat bersamAn-Nisa:102
"Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat (mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dAn-Nisa:103
"Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka (musuhmu). Jika kamu menderita kesakitan, maka sAn-Nisa:104
"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili aAn-Nisa:105
dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.An-Nisa:106
Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya AllaAn-Nisa:107
"mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah besertaAn-Nisa:108
"Beginilah kamu, kamu sekalian adalah orang-orang yang berdebat untuk (membela) mereka dalam kehidupAn-Nisa:109
"Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepadaAn-Nisa:110
"Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk (kemudaratan) dirinyaAn-Nisa:111
"Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidAn-Nisa:112
"Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeAn-Nisa:113
"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yangAn-Nisa:114
"Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukAn-Nisa:115
"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dAn-Nisa:116
"Yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala, dan (dengan menyembah berhala ituAn-Nisa:117
yang dilaknati Allah dan setan itu mengatakan: XSaya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba EngAn-Nisa:118
"dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada merekaAn-Nisa:119
"Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, paAn-Nisa:120
Mereka itu tempatnya Jahanam dan mereka tidak memperoleh tempat lari daripadanya.An-Nisa:121
"Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan saleh, kelak akan Kami masukkan ke dalam surga yangAn-Nisa:122
(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-anAn-Nisa:123
"Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beAn-Nisa:124
"Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah,An-Nisa:125
"Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah (pengetahuan) Allah Maha MeAn-Nisa:126
Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: XAllah memberi fatwa kepadamu tentaAn-Nisa:127
"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapAn-Nisa:128
"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri- istri (mu), walaupun kamu sangaAn-Nisa:129
"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniAn-Nisa:130
"Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi, dan sungguh Kami telah memerintahkan kAn-Nisa:131
Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Cukuplah Allah sebagai Pemelihara.An-Nisa:132
"Jika Allah menghendaki, niscaya Dia musnahkan kamu wahai manusia, dan Dia datangkan umat yang lainAn-Nisa:133
"Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja (maka ia merugi), karena di sisi Allah ada pahalAn-Nisa:134
"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksiAn-Nisa:135
"Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang AAn-Nisa:136
"Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi,An-Nisa:137
"Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih,"An-Nisa:138
(yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkaAn-Nisa:139
Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al QurXan bahwa apabila kamu mendengar ayat-An-Nisa:140
(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orangAn-Nisa:141
"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabiAn-Nisa:142
Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian (iman atau kafir): tidak masuk kepada golongan iAn-Nisa:143
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meningAn-Nisa:144
Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. DanAn-Nisa:145
Kecuali orang-orang yang tobat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan tAn-Nisa:146
"Mengapa Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah Maha Mensyukuri laAn-Nisa:147
"Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terang kecuali oleh orang yang dianiaya.An-Nisa:148
Jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang laAn-Nisa:149
"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasu-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan anAn-Nisa:150
merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafAn-Nisa:151
Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasul-Nya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di anAn-Nisa:152
Ahli Kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah Kitab dari langit. Maka sesunAn-Nisa:153
Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk (menerima) perjanjian (yang telahAn-Nisa:154
"Maka (Kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan), disebabkan mereka melanggar perjanjian itu,An-Nisa:155
"Dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa), dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besAn-Nisa:156
"dan karena ucapan mereka: XSesungguhnya Kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul AllahAn-Nisa:157
"Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagiAn-Nisa:158
"Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya. DaAn-Nisa:159
"Maka disebabkan kelaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baikAn-Nisa:160
"dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karAn-Nisa:161
"Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman keAn-Nisa:162
Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada NuhAn-Nisa:163
Dan (kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulAn-Nisa:164
(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidaAn-Nisa:165
"(Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu), tetapi Allah mengakui Al QurXan yang dituAn-Nisa:166
"Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, benar-benarAn-Nisa:167
"Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kelaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampunAn-Nisa:168
kecuali jalan ke neraka JahanamAn-Nisa:169
"Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul (Muhammad) itu kepadamu dengan (membawa) kebenaran dAn-Nisa:170
"Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhaAn-Nisa:171
Al Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah dan tidak (pula enggan) malaikat-malaikatAn-Nisa:172
"Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal saleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala merekAn-Nisa:173
"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, (Muhammad dengan mukjAn-Nisa:174
"Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang kepada (agama)-Nya, niscaya Allah akan mAn-Nisa:175
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: XAllah memberi fatwa kepadamu tentang kAn-Nisa:176
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yAl-Maidah:1
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiXar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehAl-Maidah:2
"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama sAl-Maidah:3
Mereka menanyakan kepadamu: XApakah yang dihalalkan bagi mereka?X Katakanlah: XDihalalkan bagimu yanAl-Maidah:4
Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al KitaAl-Maidah:5
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tangaAl-Maidah:6
"Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang telah diikat-Nya dengan kamu, ketika kaAl-Maidah:7
"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) kaAl-Maidah:8
"Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampAl-Maidah:9
"Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu adalah penghuni neraka."Al-Maidah:10
"Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah (yang diberikan-Nya) kepadamu, di wakAl-Maidah:11
Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israel dan telah Kami angkat di antaraAl-Maidah:12
"(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuk mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras meAl-Maidah:13
"Dan di antara orang-orang yang mengatakan: XSesungguhnya kami ini orang-orang NasraniX, ada yang teAl-Maidah:14
"Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isiAl-Maidah:15
"Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaan-Nya ke jalan keselamatan, dAl-Maidah:16
Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: XSesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putra MAl-Maidah:17
Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: XKami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-NyaXAl-Maidah:18
"Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami, menjelaskan (syariat Kami) kepadaAl-Maidah:19
"Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: XHai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketikAl-Maidah:20
"Hai kaumku, masuklah ke tanah suci (Palestina) yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kaAl-Maidah:21
"Mereka berkata: XHai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa, sesungAl-Maidah:22
Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmatAl-Maidah:23
"Mereka berkata: XHai Musa, kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi merekaAl-Maidah:24
"Berkata Musa: XYa Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisaAl-Maidah:25
"Allah berfirman: X(Jika demikian), maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama empatAl-Maidah:26
"Ceriterakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Kabil) menurut yang sebenarnya, ketiAl-Maidah:27
"XSungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menAl-Maidah:28
"XSesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh) ku dan dosamu sendiri, mAl-Maidah:29
"Maka hawa nafsu Kabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah,Al-Maidah:30
Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (KaAl-Maidah:31
"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israel, bahwa: barang siapa yang membunuh seoAl-Maidah:32
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakaAl-Maidah:33
kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) merekaAl-Maidah:34
"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepaAl-Maidah:35
Sesungguhnya orang-orang yang kafir sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya dan mAl-Maidah:36
"Mereka ingin ke luar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat ke luar daripadanya, dan mAl-Maidah:37
"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bAl-Maidah:38
Maka barang siapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan mempeAl-Maidah:39
"Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya Allah-lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, disiksa-Nya siaAl-Maidah:40
"Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekAl-Maidah:41
"Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mAl-Maidah:42
"Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang diAl-Maidah:43
Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangAl-Maidah:44
Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwAl-Maidah:45
"Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi-nabi Bani Israel) dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yAl-Maidah:46
"Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dAl-Maidah:47
"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al QurXan dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnyAl-Maidah:48
"dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan jangaAl-Maidah:49
"Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum)Al-Maidah:50
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimAl-Maidah:51
Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mAl-Maidah:52
Bahkan mereka mendustakan hari kiamat. Dan Kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yanAl-Furqon:11
"Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyAl-Furqon:12
"Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu, mereka di sanAl-Furqon:13
"(Akan dikatakan kepada mereka): XJangan kamu sekalian mengharapkan satu kebinasaan, melainkan harapAl-Furqon:14
"Katakanlah: XApa (azab) yang demikian itukah yang baik, atau surga yang kekal yang telah dijanjikanAl-Furqon:15
"Bagi mereka di dalam surga itu apa yang mereka kehendaki, sedang mereka kekal (di dalamnya). (HalAl-Furqon:16
Dan (ingatlah) suatu hari (ketika) Allah menghimpunkan mereka beserta apa yang mereka sembah selainAl-Furqon:17
"Mereka (yang disembah itu) menjawab: XMaha Suci Engkau, tidaklah patut bagi kami mengambil selain EAl-Furqon:18
Maka sesungguhnya mereka (yang disembah itu) telah mendustakan kamu tentang apa yang kamu katakan maAl-Furqon:19
"Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalaAl-Furqon:20
Berkatalah orang-orang yang tidak menanti-nanti pertemuan (nya) dengan Kami: XMengapakah tidak diturAl-Furqon:21
Pada hari mereka melihat malaikat di hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosaAl-Furqon:22
"Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang bAl-Furqon:23
Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahaAl-Furqon:24
Dan (ingatlah) hari (ketika) langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkanlah malaikatAl-Furqon:25
"Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan Yang Maha Pemurah. Dan adalah (hari itu), saAl-Furqon:26
"Dan (ingatlah) hari (ketika itu) orang yang lalim menggigit dua tangannya, seraya berkata: XAduhaiAl-Furqon:27
Kecelakaan besarlah bagikuAl-Furqon:28
Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al QurXan ketika Al QurXan itu telah datang kepadaku. DAl-Furqon:29
"Berkatalah Rasul: XYa Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al QurXan ini suatu yang tidak diacuhAl-Furqon:30
"Dan seperti itulah, telah Kami adakan bagi tiap-tiap nabi, musuh dari orang-orang yang berdosa. DaAl-Furqon:31
Berkatalah orang-orang yang kafir: XMengapa Al QurXan itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saAl-Furqon:32
"Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangAl-Furqon:33
"Orang-orang yang dihimpunkan ke neraka Jahanam dengan diseret atas muka-muka mereka, mereka itulahAl-Furqon:34
Dan sesungguhnya Kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan HarunAl-Furqon:35
Kemudian Kami berfirman kepada keduanya: XPergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayaAl-Furqon:36
Dan (telah Kami binasakan) kaum Nuh tatkala mereka mendustakan rasul-rasul. Kami tenggelamkan merekaAl-Furqon:37
dan (Kami binasakan) kaum XAad dan Tsamud dan penduduk Rass dan banyak (lagi) generasi-generasi di aAl-Furqon:38
Dan Kami jadikan bagi masing-masing mereka perumpamaan dan masing-masing mereka itu benar-benar telaAl-Furqon:39
Dan sesungguhnya mereka (kaum musyrik Mekah) telah melalui sebuah negeri (Sadum) yang (dulu) dihujanAl-Furqon:40
"Dan apabila mereka melihat kamu (Muhammad), mereka hanyalah menjadikan kamu sebagai ejekan (denganAl-Furqon:41
"Sesungguhnya hampirlah ia menyesatkan kita dari sembahan-sembahan kita, seandainya kita tidak sabarAl-Furqon:42
Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Maka apakah kamuAl-Furqon:43
"atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka itu tidak lainAl-Furqon:44
"Apakah kamu tidak memperhatikan (penciptaan) Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan (dan memendekkan)Al-Furqon:45
kemudian Kami menarik bayang-bayang itu kepada Kami dengan tarikan yang perlahan-lahan.Al-Furqon:46
"Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikAl-Furqon:47
Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-nya (hujAl-Furqon:48
"agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum denganAl-Furqon:49
Dan sesungguhnya Kami telah mempergilirkan hujan itu di antara manusia supaya mereka mengambil pelajAl-Furqon:50
"Dan andai kata Kami menghendaki, benar-benarlah Kami utus pada tiap-tiap negeri seorang yang memberAl-Furqon:51
"Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al QurXan dAl-Furqon:52
Dan Dialah yang membiarkan dua laut mengalir (berdampingan)Al-Furqon:53
"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan daAl-Furqon:54
Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak (pula) membAl-Furqon:55
Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatanAl-Furqon:56
"Katakanlah: XAku tidak meminta upah sedikit pun kepada kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkAl-Furqon:57
"Dan bertawakkallah kepada Allah Yang Hidup (Kekal) Yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji-Al-Furqon:58
"Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia berAl-Furqon:59
"Dan apabila dikatakan kepada mereka: XSujudlah kamu sekalian kepada Yang Maha PenyayangX, mereka meAl-Furqon:60
Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya maAl-Furqon:61
Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin memgambil pelajaAl-Furqon:62
Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi denganAl-Furqon:63
Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka.Al-Furqon:64
"Dan orang-orang yang berkata: XYa Tuhan kami, jauhkan azab Jahanam dari kami, sesungguhnya azabnyaAl-Furqon:65
Sesungguhnya Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.Al-Furqon:66
"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula)Al-Furqon:67
Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang dihaAl-Furqon:68
"(yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalAl-Furqon:69
"kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal saleh"Al-Furqon:70
"Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah denAl-Furqon:71
"Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orAl-Furqon:72
"Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghAl-Furqon:73
"Dan orang-orang yang berkata: XYa Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturAl-Furqon:74
Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi (dalam surga) karena kesabaran merekaAl-Furqon:75
mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.Al-Furqon:76
"Katakanlah (kepada orang-orang musyrik): XTuhanku tidak mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadAl-Furqon:77
Thaa Siin Miim.Asy-Syu'araa':1
Inilah ayat-ayat Al QurXan yang menerangkan.Asy-Syu'araa':2
"Boleh jadi kamu (Muhammad) akan membinasakan dirimu, karena mereka tidak beriman."Asy-Syu'araa':3
"Jika Kami kehendaki niscaya Kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit, maka senantiasa kudAsy-Syu'araa':4
"Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melaAsy-Syu'araa':5
"Sungguh mereka telah mendustakan (Al QurXan), maka kelak akan datang kepada mereka (kenyataan dari)Asy-Syu'araa':6
"Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagaiAsy-Syu'araa':7
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Dan kebanyakanAsy-Syu'araa':8
Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.Asy-Syu'araa':9
"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu menyeru Musa (dengan firman-Nya): XDatangilah kaum yang lalim itu,"Asy-Syu'araa':10
(yaitu) kaum Firaun. Mengapa mereka tidak bertakwa?XAsy-Syu'araa':11
"Berkata Musa: XYa Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku."Asy-Syu'araa':12
Dan (karenanya) sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku maka utuslah (Jibril) kepada Harun.Asy-Syu'araa':13
"Dan aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhkuX."Asy-Syu'araa':14
"Allah berfirman: XJangan takut (mereka tidak akan dapat membunuhmu), maka pergilah kamu berdua dengAsy-Syu'araa':15
Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah olehmu: XSesungguhnya kami adalah Rasul TuhaAsy-Syu'araa':16
lepaskanlah Bani Israel (pergi) beserta kamiX.Asy-Syu'araa':17
"Firaun menjawab: XBukankah kami telah mengasuhmu di antara (keluarga) kami, waktu kamu masih kanak-Asy-Syu'araa':18
dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu dan kamu termasuk golongan orang-Asy-Syu'araa':19
"Berkata Musa: XAku telah melakukannya, sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf."Asy-Syu'araa':20
"Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu, kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmAsy-Syu'araa':21
Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah (disebabkan) kamu telah memperbudak Bani IsraelX.Asy-Syu'araa':22
Firaun bertanya: XSiapa Tuhan semesta alam itu?XAsy-Syu'araa':23
Musa menjawab: XTuhan Pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya. (Itulah Tuhanmu)Asy-Syu'araa':24
Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya: XApakah kamu tidak mendengarkan?XAsy-Syu'araa':25
Musa berkata (pula): XTuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahuluX.Asy-Syu'araa':26
Firaun berkata: XSesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gilaX.Asy-Syu'araa':27
Musa berkata: XTuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya: (Itulah TuhAsy-Syu'araa':28
"Firaun berkata: XSungguh jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamuAsy-Syu'araa':29
Musa berkata: XDan apakah (kamu akan melakukan itu) kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu (keteAsy-Syu'araa':30
"Firaun berkata: XDatangkanlah sesuatu (keterangan) yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-Asy-Syu'araa':31
"Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu (menjadi) ular yang nyata."Asy-Syu'araa':32
"Dan ia menarik tangannya (dari dalam bajunya), maka tiba-tiba tangan itu jadi putih (bersinar) bagiAsy-Syu'araa':33
Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya: Sesungguhnya Musa ini benar-beAsy-Syu'araa':34
ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnyaAsy-Syu'araa':35
Mereka menjawab: XTundalah (urusan) dia dan saudaranya dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orangAsy-Syu'araa':36
niscaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamuX.Asy-Syu'araa':37
"Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum,"Asy-Syu'araa':38
dan dikatakan kepada orang banyak: XBerkumpullah kamu sekalian.Asy-Syu'araa':39
semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menangXAsy-Syu'araa':40
"Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada FirXaun: XApakah kami sungguh-sungguh mAsy-Syu'araa':41
"Firaun menjawab: XYa, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yanAsy-Syu'araa':42
Berkatalah Musa kepada mereka: XLemparkanlah apa yang hendak kamu LemparkanX.Asy-Syu'araa':43
"Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata: XDemi kekuasaan Firaun,Asy-Syu'araa':44
Kemudian Musa melemparkan tongkatnya maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adaAsy-Syu'araa':45
Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud (kepada Allah).Asy-Syu'araa':46
"mereka berkata: XKami beriman kepada Tuhan semesta alam,"Asy-Syu'araa':47
(yaitu) Tuhan Musa dan HarunX.Asy-Syu'araa':48
Firaun berkata: XApakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? SesunggAsy-Syu'araa':49
Mereka berkata: XTidak ada kemudaratan (bagi kami)Asy-Syu'araa':50
"sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adAsy-Syu'araa':51
Dan Kami wahyukan (perintahkan) kepada Musa: XPergilah di malam hari dengan membawa hamba-hamba-Ku (Asy-Syu'araa':52
Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan (tentaranya) ke kota-kota.Asy-Syu'araa':53
"(Firaun berkata): XSesungguhnya mereka (Bani Israel) benar-benar golongan kecil,"Asy-Syu'araa':54
"dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita,"Asy-Syu'araa':55
dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jagaX.Asy-Syu'araa':56
"Maka Kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air,"Asy-Syu'araa':57
"dan (dari) perbendaharaan dan kedudukan yang mulia,"Asy-Syu'araa':58
demikianlah halnya dan Kami anugerahkan semuanya (itu) kepada Bani Israel.Asy-Syu'araa':59
Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.Asy-Syu'araa':60
"Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa: XSesungguhnya kiAsy-Syu'araa':61
Musa menjawab: XSekali-kali tidak akan tersusulAsy-Syu'araa':62
Lalu Kami wahyukan kepada Musa: XPukullah lautan itu dengan tongkatmuX. Maka terbelahlah lautan ituAsy-Syu'araa':63
Dan di sanalah Kami dekatkan golongan yang lain.Asy-Syu'araa':64
Dan Kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya.Asy-Syu'araa':65
Dan Kami tenggelamkan golongan yang lain itu.Asy-Syu'araa':66
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar (mukjizat) dan tetaAsy-Syu'araa':67
Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.Asy-Syu'araa':68
Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.Asy-Syu'araa':69
Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya: XApakah yang kamu sembah?XAsy-Syu'araa':70
Mereka menjawab: XKami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnyaX.Asy-Syu'araa':71
"Berkata Ibrahim: XApakah berhala-berhala itu mendengar (doa) mu sewaktu kamu berdoa (kepadanya)?,"Asy-Syu'araa':72
atau (dapatkah) mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?XAsy-Syu'araa':73
Mereka menjawab: X(Bukan karena itu) sebenarnya Kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikianX.Asy-Syu'araa':74
"Ibrahim berkata: XMaka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah,"Asy-Syu'araa':75
"kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu?,"Asy-Syu'araa':76
"karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam,"Asy-Syu'araa':77
"(yaitu Tuhan) Yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang menunjuki aku,"Asy-Syu'araa':78
"dan Tuhanku, Yang Dia memberi makan dan minum kepadaku,"Asy-Syu'araa':79
"dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku,"Asy-Syu'araa':80
"dan Yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali),"Asy-Syu'araa':81
dan Yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamatX.Asy-Syu'araa':82
"(Ibrahim berdoa): XYa Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan oraAsy-Syu'araa':83
"dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian,"Asy-Syu'araa':84
"dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh keniXmatan,"Asy-Syu'araa':85
"dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat,"Asy-Syu'araa':86
"dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan,"Asy-Syu'araa':87
"(yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna,"Asy-Syu'araa':88
"kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih,"Asy-Syu'araa':89
"dan (di hari itu) didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa,"Asy-Syu'araa':90
"dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesatX,"Asy-Syu'araa':91
dan dikatakan kepada mereka: XDi manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembah (nya)Asy-Syu'araa':92
selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?XAsy-Syu'araa':93
Maka mereka (sembahan-sembahan itu) dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesatAsy-Syu'araa':94
dan bala tentara iblis semuanya.Asy-Syu'araa':95
Mereka berkata sedang mereka bertengkar di dalam neraka:Asy-Syu'araa':96
"Xdemi Allah: sungguh kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata,"Asy-Syu'araa':97
karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alamX.Asy-Syu'araa':98
Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.Asy-Syu'araa':99
"Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun,"Asy-Syu'araa':100
"dan tidak pula mempunyai teman yang akrab,"Asy-Syu'araa':101
maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi (ke dunia) niscaya kami menjadi orang-orang yang berimAsy-Syu'araa':102
"Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebaAsy-Syu'araa':103
Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.Asy-Syu'araa':104
Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.Asy-Syu'araa':105
Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka: XMengapa kamu tidak bertakwa?Asy-Syu'araa':106
"Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,"Asy-Syu'araa':107
maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.Asy-Syu'araa':108
Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan ituAsy-Syu'araa':109
Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadakuX.Asy-Syu'araa':110
"Mereka berkata: XApakah kami akan beriman kepadamu, padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yAsy-Syu'araa':111
Nuh menjawab: XBagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?Asy-Syu'araa':112
"Perhitungan (amal perbuatan) mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, kalau kamu menyadari."Asy-Syu'araa':113
Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.Asy-Syu'araa':114
Aku (ini) tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskanX.Asy-Syu'araa':115
"Mereka berkata: XSungguh jika kamu tidak (mau) berhenti hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termAsy-Syu'araa':116
"Nuh berkata: XYa Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku"Asy-Syu'araa':117
"maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-oranAsy-Syu'araa':118
Maka Kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.Asy-Syu'araa':119
Kemudian sesudah itu Kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.Asy-Syu'araa':120
"Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakanAsy-Syu'araa':121
"Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang."Asy-Syu'araa':122
Kaum Ad telah mendustakan para rasul.Asy-Syu'araa':123
Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka: XMengapa kamu tidak bertakwa?Asy-Syu'araa':124
"Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,"Asy-Syu'araa':125
maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.Asy-Syu'araa':126
Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan ituAsy-Syu'araa':127
"Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main,"Asy-Syu'araa':128
dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal (di dunia)?Asy-Syu'araa':129
"Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis."Asy-Syu'araa':130
Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.Asy-Syu'araa':131
Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.Asy-Syu'araa':132
"Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, dan anak-anak,"Asy-Syu'araa':133
"dan kebun-kebun dan mata air,"Asy-Syu'araa':134
sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besarX.Asy-Syu'araa':135
"Mereka menjawab: XAdalah sama saja bagi kami, apakah kamu memberi nasihat atau tidak memberi nasihaAsy-Syu'araa':136
"(agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu,"Asy-Syu'araa':137
dan kami sekali-kali tidak akan di XazabX.Asy-Syu'araa':138
"Maka mereka mendustakan Hud, lalu Kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-Asy-Syu'araa':139
"Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang."Asy-Syu'araa':140
Kaum Tsamud telah mendustakan rasul-rasul.Asy-Syu'araa':141
"Ketika saudara mereka, Saleh, berkata kepada mereka: XMengapa kamu tidak bertakwa?"Asy-Syu'araa':142
"Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,"Asy-Syu'araa':143
maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.Asy-Syu'araa':144
"Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari TuhaAsy-Syu'araa':145
"Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini (di negeri kamu ini) dengan aman,"Asy-Syu'araa':146
"di dalam kebun-kebun serta mata air,"Asy-Syu'araa':147
dan tanam-tanaman dan pohon-pohon korma yang mayangnya lembut.Asy-Syu'araa':148
Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajinAsy-Syu'araa':149
maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadakuAsy-Syu'araa':150
"dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melewati batas,"Asy-Syu'araa':151
yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikanX.Asy-Syu'araa':152
Mereka berkata: XSesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihirAsy-Syu'araa':153
Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kamiAsy-Syu'araa':154
"Saleh menjawab: XIni seekor unta betina, ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempuAsy-Syu'araa':155
"Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan, yang menyebabkan kamu akan ditiAsy-Syu'araa':156
"Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka menjadi menyesal,"Asy-Syu'araa':157
maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang nyata.Asy-Syu'araa':158
Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.Asy-Syu'araa':159
"Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul,"Asy-Syu'araa':160
"ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka: XMengapa kamu tidak bertakwa?X"Asy-Syu'araa':161
"Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,"Asy-Syu'araa':162
maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.Asy-Syu'araa':163
Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan ituAsy-Syu'araa':164
"Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia,"Asy-Syu'araa':165
"dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orangAsy-Syu'araa':166
"Mereka menjawab: XHai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-oAsy-Syu'araa':167
Lut berkata: XSesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmuX.Asy-Syu'araa':168
(Lut berdoa): XYa Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kAsy-Syu'araa':169
"Lalu Kami selamatkan ia beserta keluarganya semua,"Asy-Syu'araa':170
"kecuali seorang perempuan tua (istrinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal."Asy-Syu'araa':171
Kemudian Kami binasakan yang lain.Asy-Syu'araa':172
Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang teAsy-Syu'araa':173
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakAsy-Syu'araa':174
"Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang."Asy-Syu'araa':175
Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasulAsy-Syu'araa':176
"ketika Syuaib berkata kepada mereka: XMengapa kamu tidak bertakwa?,"Asy-Syu'araa':177
"Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,"Asy-Syu'araa':178
maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadakuAsy-Syu'araa':179
dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan ituAsy-Syu'araa':180
Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikanAsy-Syu'araa':181
dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.Asy-Syu'araa':182
Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengAsy-Syu'araa':183
dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahuluX.Asy-Syu'araa':184
"Mereka berkata: XSesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir,"Asy-Syu'araa':185
"dan kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamuAsy-Syu'araa':186
"Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit, jika kamu termasuk orang-orang yang benar."Asy-Syu'araa':187
Syuaib berkata: XTuhan-ku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakanX.Asy-Syu'araa':188
"Kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa Xazab pada hari mereka dinaungi awan. SesuAsy-Syu'araa':189
"Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakanAsy-Syu'araa':190
Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.Asy-Syu'araa':191
"Dan sesungguhnya Al QurXan ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam,"Asy-Syu'araa':192
"dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al Amin (Jibril),"Asy-Syu'araa':193
ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringAsy-Syu'araa':194
dengan bahasa Arab yang jelas.Asy-Syu'araa':195
Dan sesungguhnya Al QurXan itu benar-benar (tersebut) dalam Kitab-kitab orang yang dahulu.Asy-Syu'araa':196
"Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?"Asy-Syu'araa':197
"Dan kalau Al QurXan itu Kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab,"Asy-Syu'araa':198
lalu ia membacakannya kepada mereka (orang-orang kafir)Asy-Syu'araa':199
Demikianlah Kami masukkan Al QurXan ke dalam hati orang-orang yang durhaka.Asy-Syu'araa':200
"Mereka tidak beriman kepadanya, hingga mereka melihat Xazab yang pedih,"Asy-Syu'araa':201
"maka datanglah Xazab kepada mereka dengan mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya,"Asy-Syu'araa':202
lalu mereka berkata: XApakah kami dapat diberi tangguh?XAsy-Syu'araa':203
Maka apakah mereka meminta supaya disegerakan azab Kami?Asy-Syu'araa':204
"Maka bagaimana pendapatmu jika Kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun,"Asy-Syu'araa':205
"Kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka,"Asy-Syu'araa':206
niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya.Asy-Syu'araa':207
"Dan Kami tidak membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang membAsy-Syu'araa':208
untuk menjadi peringatan. Dan Kami sekali-kali tidak berlaku lalim.Asy-Syu'araa':209
Dan Al QurXan itu bukanlah dibawa turun oleh setan-setan.Asy-Syu'araa':210
"Dan tidaklah patut mereka membawa turun Al QurXan itu, dan mereka pun tidak akan kuasa."Asy-Syu'araa':211
Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al QurXan itu.Asy-Syu'araa':212
"Maka janganlah kamu menyeru (menyembah) tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu terAsy-Syu'araa':213
"Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat,"Asy-Syu'araa':214
"dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman."Asy-Syu'araa':215
Jika mereka mendurhakaimu maka katakanlah: XSesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yaAsy-Syu'araa':216
"Dan bertawakallah kepada (Allah) Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang,"Asy-Syu'araa':217
"Yang melihat kamu ketika kamu berdiri (untuk sembahyang),"Asy-Syu'araa':218
dan (melihat pula) perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud.Asy-Syu'araa':219
Sesungguhnya Dia adalah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.Asy-Syu'araa':220
"Apakah akan Aku beritakan kepadamu, kepada siapa setan-setan itu turun?"Asy-Syu'araa':221
"Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa,"Asy-Syu'araa':222
"mereka menghadapkan pendengaran (kepada setan) itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusAsy-Syu'araa':223
Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.Asy-Syu'araa':224
"Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah,"Asy-Syu'araa':225
"dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan (nya)?,"Asy-Syu'araa':226
Asy-Syu'araa':227
"Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al QurXan, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,"An-Naml:1
"untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman,"An-Naml:2
(yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negAn-Naml:3
"Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, Kami jadikan mereka memandang inAn-Naml:4
Mereka itulah orang-orang yang mendapat (di dunia) azab yang buruk dan mereka di akhirat adalah oranAn-Naml:5
Dan sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al QurXan dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha MAn-Naml:6
(Ingatlah) ketika Musa berkata kepada keluarganya: XSesungguhnya aku melihat api. Aku kelak akan memAn-Naml:7
"Maka tatkala dia tiba di (tempat) api itu, diserulah dia: XBahwa telah diberkati orang-orang yang bAn-Naml:8
"(Allah berfirman): XHai Musa, sesungguhnya Akulah Allah, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana,"An-Naml:9
dan lemparkanlah tongkatmuX. Maka tatkala (tongkat itu menjadi ular dan) Musa melihatnya bergerak-geAn-Naml:10
"tetapi orang yang berlaku lalim, kemudian ditukarnya kezalimannya dengan kebaikan (Allah akan mengaAn-Naml:11
"Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia akan ke luar putih (bersinar) bukan karena penAn-Naml:12
"Maka tatkala mukjizat-mukjizat Kami yang jelas itu sampai kepada mereka, berkatalah mereka: XIni adAn-Naml:13
Dan mereka mengingkarinya karena kelaliman dan kesombongan (mereka) padahal hati mereka meyakini (keAn-Naml:14
Dan sesungguhnya Kami telah memberi ilmu kepada Daud dan SulaimanAn-Naml:15
"Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: XHai Manusia, kami telah diberi pengertian tentaAn-Naml:16
"Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung lalu mereka itu diatur dengaAn-Naml:17
"Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah keAn-Naml:18
maka dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu. Dan dia berdoa: XYa TuhankAn-Naml:19
"Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata: XMengapa aku tidak melihat hud-hud, apakah dia termasAn-Naml:20
"Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya keAn-Naml:21
"Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud), lalu ia berkata: XAku telah mengetahui sesuatu yang kAn-Naml:22
"Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatAn-Naml:23
"Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah"An-Naml:24
agar mereka tidak menyembah Allah Yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan YanAn-Naml:25
"Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Dia, Tuhan Yang mempunyai Arasy yang besarX."An-Naml:26
"Berkata Sulaiman: XAkan kami lihat, apa kamu benar, ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdustaAn-Naml:27
"Pergilah dengan (membawa) suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mAn-Naml:28
"Berkata ia (Balqis): XHai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yaAn-Naml:29
"Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi) nya: XDengan menyebut nama Allah YangAn-Naml:30
Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orangAn-Naml:31
Berkata dia (Balqis): XHai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak perAn-Naml:32
Mereka menjawab: XKita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yangAn-Naml:33
"Dia berkata: XSesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya,An-Naml:34
"Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menAn-Naml:35
"Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: XApakah (patut) kamu menolong akuAn-Naml:36
Kembalilah kepada mereka sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kAn-Naml:37
"Berkata Sulaiman: XHai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa sinAn-Naml:38
Berkata XIfrit (yang cerdik) dari golongan jin: XAku akan datang kepadamu dengan membawa singgasanaAn-Naml:39
Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab: XAku akan membawa singgasana itu kepadamu sebeAn-Naml:40
Dia berkata: XRobahlah baginya singgasananyaAn-Naml:41
"Dan ketika Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya: XSerupa inikah singgasanamu?X Dia menjawab: XSeaAn-Naml:42
"Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah, mencegahnya (untuk melahirkan keislamannya), kareAn-Naml:43
"Dikatakan kepadanya: XMasuklah ke dalam istanaX. Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiraAn-Naml:44
Dan sesungguhnya Kami telah mengutus kepada (kaum) Tsamud saudara mereka Saleh (yang berseru): XSembAn-Naml:45
Dia berkata: XHai kaumku mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum (kamu minta) kebaikan? HeAn-Naml:46
"Mereka menjawab: XKami mendapat nasib yang malang, disebabkan kamu dan orang-orang yang besertamuX.An-Naml:47
"Dan adalah di kota itu, sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tiAn-Naml:48
"Mereka berkata: XBersumpahlah kamu dengan nama Allah, bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnyaAn-Naml:49
"Dan merekapun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh dan Kami merencanakan makar (pula), sedangAn-Naml:50
"Maka perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat makar mereka itu, bahwasanya Kami membinasakan merekaAn-Naml:51
Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kelaliman mereka. Sesungguhnya pada yAn-Naml:52
Dan telah Kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa.An-Naml:53
"Dan (ingatlah kisah) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya: XMengapa kamu mengerjakan perbuatan faAn-Naml:54
"Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? SebenarnAn-Naml:55
Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan: XUsirlah Lut beserta keluarganya dari negerimuAn-Naml:56
"Maka Kami selamatkan dia beserta keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah menakdirkan dia termasukAn-Naml:57
"Dan Kami turunkan hujan atas mereka (hujan batu), maka amat buruklah hujan yang ditimpakan atas oraAn-Naml:58
Katakanlah: XSegala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hamba-Nya yang dipilih-Nya. ApakahAn-Naml:59
"Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lAn-Naml:60
"Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungaiAn-Naml:61
"Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, daAn-Naml:62
Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan lautan dan siapa (pula) kah yang menAn-Naml:63
"Atau siapakah yang menciptakan (manusia dari permulaannya), kemudian mengulanginya (lagi), dan siapAn-Naml:64
"Katakanlah: XTidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecualiAn-Naml:65
Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai (kesana) malahan mereka ragu-ragu tentangAn-Naml:66
Berkatalah orang-orang yang kafirAn-Naml:67
Sesungguhnya kami telah diberi ancaman dengan ini dan (juga) bapak-bapak kami dahuluAn-Naml:68
"Katakanlah: XBerjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yangAn-Naml:69
"Dan janganlah kamu berduka cita terhadap mereka, dan janganlah (dadamu) merasa sempit terhadap apaAn-Naml:70
"Dan mereka (orang-orang kafir) berkata: XBilakah datangnya azab itu, jika memang kamu orang-orang yAn-Naml:71
Katakanlah: XMungkin telah hampir datang kepadamu sebagian dari (azab) yang kamu minta (supaya) diseAn-Naml:72
Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai karunia yang besar (yang diberikan-Nya) kepada manusiAn-Naml:73
"Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar mengetahui apa yang disembunyikan hati mereka dan apa yang meAn-Naml:74
"Tiada sesuatu pun yang gaib di langit dan di bumi, melainkan (terdapat) dalam kitab yang nyata (LohAn-Naml:75
Sesungguhnya Al QurXan ini menjelaskan kepada Bani Israel sebahagian besar dari (perkara-perkara) yaAn-Naml:76
Dan sesungguhnya Al QurXan itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berimanAn-Naml:77
"Sesungguhnya Tuhanmu akan menyelesaikan perkara antara mereka dengan keputusan-Nya, dan Dia Maha PeAn-Naml:78
"Sebab itu bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran yang nyata."An-Naml:79
Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar dan (tidak pula) menjadikanAn-Naml:80
Dan kamu sekali-kali tidak dapat memimpin (memalingkan) orang-orang buta dari kesesatan mereka. KamAn-Naml:81
"Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yanAn-Naml:82
Dan (ingatlah) hari (ketika) Kami kumpulkan dari tiap-tiap umat segolongan orang-orang yang mendustaAn-Naml:83
"Hingga apabila mereka datang, Allah berfirman: XApakah kamu telah mendustakan ayat-ayat-Ku, padahalAn-Naml:84
"Dan jatuhlah perkataan (azab) atas mereka disebabkan kelaliman mereka, maka mereka tidak dapat berkAn-Naml:85
"Apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan malam supaya mereka berAn-Naml:86
"Dan (ingatlah) hari (ketika) ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yAn-Naml:87
"Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jAn-Naml:88
"Barang siapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh (balasan) yang lebih baik daripadanya, sedanAn-Naml:89
"Dan barang siapa yang membawa kejahatan, maka disungkurkanlah muka mereka ke dalam neraka. TiadalaAn-Naml:90
Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini (Mekah) Yang telah menjadikannya suci dan kAn-Naml:91
Dan supaya aku membacakan Al QurXan (kepada manusia). Maka barang siapa yang mendapat petunjuk makaAn-Naml:92
"Dan katakanlah: XSegala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesaran-NyaAn-Naml:93
Thaa Siin MiimAl-Qashash:1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al QurXan) yang nyata (dari Allah).Al-Qashash:2
Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Firaun dengan benar untuk orang-orang yang berAl-Qashash:3
Sesungguhnya Firaun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah bAl-Qashash:4
Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menAl-Qashash:5
dan akan Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dan akan Kami perlihatkan kepada Firaun dan HamAl-Qashash:6
Dan Kami ilhamkan kepada ibu MusaAl-Qashash:7
Maka dipungutlah ia oleh keluarga Firaun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka.Al-Qashash:8
Dan berkatalah istri Firaun: X(Ia) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membuAl-Qashash:9
"Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa,Al-Qashash:10
Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan: XIkutilah diaX Maka kelihatanlah olehnyaAl-Qashash:11
dan Kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui (nya) sebelum ituAl-Qashash:12
"Maka Kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita dan supaya iaAl-Qashash:13
"Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, Kami berikan kepadanya hikmah (kenabian) dan pengAl-Qashash:14
"Dan Musa masuk ke kota (Memphis) ketika penduduknya sedang lengah, maka didapatinya di dalam kota iAl-Qashash:15
"Musa mendoa: XYa Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri karena itu ampunilah akuAl-Qashash:16
"Musa berkata: XYa Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tiadAl-Qashash:17
"Karena itu, jadilah Musa di kota itu merasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir (akibat perbuatanAl-Qashash:18
"Maka tatkala Musa hendak memegang dengan keras orang yang menjadi musuh keduanya, musuhnya berkata:Al-Qashash:19
"Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bergegas-gegas seraya berkata: XHai Musa, sesungguhAl-Qashash:20
"Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir, dia berdoa: XYAl-Qashash:21
Dan tatkala ia menghadap kejurusan negeri Madyan ia berdoa (lagi): XMudah-mudahan Tuhanku memimpinkuAl-Qashash:22
Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedangAl-Qashash:23
"Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang tAl-Qashash:24
"Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan, ia berkaAl-Qashash:25
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: XYa bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (padAl-Qashash:26
Berkatalah dia (Syuaib): XSesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari keduaAl-Qashash:27
Dia (Musa) berkata: XItulah (perjanjian) antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentAl-Qashash:28
"Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya, dAl-Qashash:29
"Maka tatkala Musa sampai ke (tempat) api itu, diserulah dia dari (arah) pinggir lembah yang diberkaAl-Qashash:30
dan lemparkanlah tongkatmu. Maka tatkala (tongkat itu menjadi ular dan) Musa melihatnya bergerak-gerAl-Qashash:31
"Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia ke luar putih tidak bercacat bukan karena penyakitAl-Qashash:32
"Musa berkata: XYa Tuhanku sesungguhnya aku, telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, maAl-Qashash:33
"Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantAl-Qashash:34
"Allah berfirman: XKami akan membantumu dengan saudaramu, dan Kami berikan kepadamu berdua kekuasaanAl-Qashash:35
"Maka tatkala Musa datang kepada mereka dengan (membawa) mukjizat-mukjizat Kami yang nyata, mereka bAl-Qashash:36
Musa menjawab: XTuhanku lebih mengetahui orang yang (patut) membawa petunjuk dari sisi-Nya dan siapaAl-Qashash:37
"Dan berkata Firaun: XHai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlAl-Qashash:38
Dan berlaku angkuhlah Firaun dan bala tentaranya di bumi (Mesir) tanpa alasan yang benar dan merekaAl-Qashash:39
"Maka Kami hukumlah Firaun dan bala tentaranya, lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka lihaAl-Qashash:40
Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru (manusia) ke neraka dan pada hari kiamat mereAl-Qashash:41
Dan Kami ikutkanlah laknat kepada mereka di dunia iniAl-Qashash:42
Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat) sesudah Kami binasakan generasi-geAl-Qashash:43
Dan tidaklah kamu (Muhammad) berada di sisi yang sebelah barat ketika Kami menyampaikan perintah kepAl-Qashash:44
"Tetapi Kami telah mengadakan beberapa generasi, dan berlalulah atas mereka masa yang panjang, dan tAl-Qashash:45
"Dan tiadalah kamu berada di dekat gunung Thur ketika Kami menyeru (Musa), tetapi (Kami beritahukanAl-Qashash:46
Dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan: XYaAl-Qashash:47
"Maka tatkala datang kepada mereka kebenaran dari sisi Kami, mereka berkata: XMengapakah tidak diberAl-Qashash:48
Katakanlah: XDatangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih (dapat) memberi pAl-Qashash:49
"Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu), ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikAl-Qashash:50
Dan sesungguhnya telah Kami turunkan berturut-turut perkataan ini (Al QurXan) kepada mereka agar merAl-Qashash:51
"Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka A