YSn 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-8 ayat 9-13 ayat 14-19 ayat 20-26 ayat 27-32
ayat 33-38 ayat 39-45 ayat 46-50 ayat 51-57 ayat 58-64
ayat 65-70 ayat 71-76 ayat 77-81 ayat 82-83