Thâhâ 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-8 ayat 9-15 ayat 16-23 ayat 24-37 ayat 38-41
ayat 42-48 ayat 49-54 ayat 55-60 ayat 61-65 ayat 66-70
ayat 71-74 ayat 75-79 ayat 80-84 ayat 85-87 ayat 88-93
ayat 94-97 ayat 98-104 ayat 105-111 ayat 112-116 ayat 117-122
ayat 123-127 ayat 128-131 ayat 132-135