Sād 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-6 ayat 7-12 ayat 13-20 ayat 21-23 ayat 24-25
ayat 26-28 ayat 29-34 ayat 35-41 ayat 42-47 ayat 48-56
ayat 57-64 ayat 65-72 ayat 73-81 ayat 82-88