Saba' 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-2 ayat 3-6 ayat 7-9 ayat 10-12 ayat 13-15
ayat 16-19 ayat 20-22 ayat 23-27 ayat 28-31 ayat 32-34
ayat 35-38 ayat 29-42 ayat 43-45 ayat 46-50 ayat 51-54